حوزه‌هنری در حال ادای دین به شهیدآوینی

حوزه‌هنری در حال ادای دین به شهیدآوینی

به گزارش جهان به نقل از پایگاه خبری حوزه هنری، غلامعلی حداد عادل در حاشیه برگزاری جشن هنر انقلاب اسلامی، در گفت‌وگو با ستاد خبری هفته هنر انقلاب، درباره الزام برگزاری جشن انقلاب و تاثیرش گفت: جشن انقلاب روشی است كه  بر ما معلوم می كند در برابر آنچه كه نمی‌خواهیم، نمونه‌ای از چیزی كه می‌خواهیم را عرضه كنیم. در اصل باید بگوییم چه چیز می‌خواهیم و از آن نمونه‌ای داشته باشیم.
 
او در پاسخ به این پرسش كه تا چه اندازه به هنر طراز انقلاب از نظر شهید آوینی نزدیك هستیم، گفت: تصورم این است كه حوزه هنری در سال‌های اخیر در حال ادای دین به شهید آوینی است. دیدگاه والانگر شهید آوینی، دیدگاهی است كه توانسته پس از سال‌ها، به خوبی نفوذ كرده، از موانع رد شود و الگوسازی كند.  
 
نماینده مردم تهران در مجلس نهم، ادامه داد: هنرمندانی را می‌بینیم كه از لحاظ فن هنری تفاوتی با دیگران ندارند اما جهت گیری معنوی دارند. این هنرمندان ادامه‌دهنده همان مسیری هستند كه شهید آوینی پیشگام آن بود.   
 
او با اشاره به بیت «وصف قد و بالای تو هرگز نتوان گفت/جز آن كه قدافرازی و گویم كه چنین است» از اشعار خود، ادامه داد: یك فیلم، یك كتاب و یك اثر هنری به عنوان نمونه عرضه شود، بهترین راه برای ایجاد تحول است. هنر انقلاب، به مثابه نردبان آسمان است.
 
این مسئول فرهنگی در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری درباره این كه تا چه اندازه توانستیم پیام انقلاب اسلامی را با ابزار هنر منتقل كنیم و در این زمینه موفق بودیم، گفت: در این راه بی توفیق نبودیم اما تا سطح مطلوب خیلی فاصله داریم و بهتر از این می توانستیم عمل كنیم.  
 
رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی  ادامه داد: شاید اگر درك بهتری از معارف اسلامی و جنبه هنری اسلام داشتیم و مدیریت بهتری می كردیم، می‌توانستیم پیام انقلاب اسلامی را بهتر منتقل كنیم. اما در حال حاضر نیز می‌توانیم امیدوار باشیم و نمونه‌های ارائه شده در این حوزه دلگرم كننده است.   
 
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره بحث نفوذ از راه فرهنگ و هنر عنوان كرد: همان طور كه از راه هنر نفوذ می كنند، باید از همین طریق نیز مانع نفوذ شد.
 
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره رسالت امروز هنرمندان گفت: هنرمندان انقلاب اسلامی باید هنر را به عنوان یك استعداد در خدمت حقیقت، آزادی، انسان و عدالت به كار گیرند.

حوزه‌هنری در حال ادای دین به شهیدآوینی

به گزارش جهان به نقل از پایگاه خبری حوزه هنری، غلامعلی حداد عادل در حاشیه برگزاری جشن هنر انقلاب اسلامی، در گفت‌وگو با ستاد خبری هفته هنر انقلاب، درباره الزام برگزاری جشن انقلاب و تاثیرش گفت: جشن انقلاب روشی است كه  بر ما معلوم می كند در برابر آنچه كه نمی‌خواهیم، نمونه‌ای از چیزی كه می‌خواهیم را عرضه كنیم. در اصل باید بگوییم چه چیز می‌خواهیم و از آن نمونه‌ای داشته باشیم.
 
او در پاسخ به این پرسش كه تا چه اندازه به هنر طراز انقلاب از نظر شهید آوینی نزدیك هستیم، گفت: تصورم این است كه حوزه هنری در سال‌های اخیر در حال ادای دین به شهید آوینی است. دیدگاه والانگر شهید آوینی، دیدگاهی است كه توانسته پس از سال‌ها، به خوبی نفوذ كرده، از موانع رد شود و الگوسازی كند.  
 
نماینده مردم تهران در مجلس نهم، ادامه داد: هنرمندانی را می‌بینیم كه از لحاظ فن هنری تفاوتی با دیگران ندارند اما جهت گیری معنوی دارند. این هنرمندان ادامه‌دهنده همان مسیری هستند كه شهید آوینی پیشگام آن بود.   
 
او با اشاره به بیت «وصف قد و بالای تو هرگز نتوان گفت/جز آن كه قدافرازی و گویم كه چنین است» از اشعار خود، ادامه داد: یك فیلم، یك كتاب و یك اثر هنری به عنوان نمونه عرضه شود، بهترین راه برای ایجاد تحول است. هنر انقلاب، به مثابه نردبان آسمان است.
 
این مسئول فرهنگی در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری درباره این كه تا چه اندازه توانستیم پیام انقلاب اسلامی را با ابزار هنر منتقل كنیم و در این زمینه موفق بودیم، گفت: در این راه بی توفیق نبودیم اما تا سطح مطلوب خیلی فاصله داریم و بهتر از این می توانستیم عمل كنیم.  
 
رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی  ادامه داد: شاید اگر درك بهتری از معارف اسلامی و جنبه هنری اسلام داشتیم و مدیریت بهتری می كردیم، می‌توانستیم پیام انقلاب اسلامی را بهتر منتقل كنیم. اما در حال حاضر نیز می‌توانیم امیدوار باشیم و نمونه‌های ارائه شده در این حوزه دلگرم كننده است.   
 
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره بحث نفوذ از راه فرهنگ و هنر عنوان كرد: همان طور كه از راه هنر نفوذ می كنند، باید از همین طریق نیز مانع نفوذ شد.
 
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره رسالت امروز هنرمندان گفت: هنرمندان انقلاب اسلامی باید هنر را به عنوان یك استعداد در خدمت حقیقت، آزادی، انسان و عدالت به كار گیرند.

حوزه‌هنری در حال ادای دین به شهیدآوینی

بک لینک قوی