حکم قاتل دختر بچه افغانستانی صادر شد

حکم قاتل دختر بچه افغانستانی صادر شد

به گزارش جهان به نقل از فارس، با توجه به اینکه خانواده ستایش نی‌ریزی مبنی بر قصاص و اعتراف متهم به آزار و اذیت دختر 6 ساله، رای متهم پرونده به قرار زیر صادر شده است:
اعدام در ملاء عام به جرم تجاوز به عنف
قصاص نفس به جرم قتل عمد
15سال حبس تعزیری به جرم آدم‌ربایی
10سال حبس و 74 ضربه شلاق تعزیری به جرم سرقت مقرون به آزار

نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات قاتل ستایش دختر بچه شش ساله نی ریز استان فارس، به ریاست قاضی محسن رجایی نیا چهارشنبه پنجم خرداد ۹۵ در شیراز برگزار شد که پس از قرائت کیفرخواست، دادگاه کیفری برای قاتل ۴۳ ساله این پرونده تقاضای اشد مجازات کرد.

حکم قاتل دختر بچه افغانستانی صادر شد

به گزارش جهان به نقل از فارس، با توجه به اینکه خانواده ستایش نی‌ریزی مبنی بر قصاص و اعتراف متهم به آزار و اذیت دختر 6 ساله، رای متهم پرونده به قرار زیر صادر شده است:
اعدام در ملاء عام به جرم تجاوز به عنف
قصاص نفس به جرم قتل عمد
15سال حبس تعزیری به جرم آدم‌ربایی
10سال حبس و 74 ضربه شلاق تعزیری به جرم سرقت مقرون به آزار

نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات قاتل ستایش دختر بچه شش ساله نی ریز استان فارس، به ریاست قاضی محسن رجایی نیا چهارشنبه پنجم خرداد ۹۵ در شیراز برگزار شد که پس از قرائت کیفرخواست، دادگاه کیفری برای قاتل ۴۳ ساله این پرونده تقاضای اشد مجازات کرد.

حکم قاتل دختر بچه افغانستانی صادر شد

سپهر نیوز