خبر خوش برای “پرسپولیس” +تصویر

خبر خوش برای “پرسپولیس” +تصویر

قوانین عجیب و غریب و پیچیده سازمان نقل وانتقالات لیگ برتر ابهامات زیادی دارد. به همین دلیل است که بعد از خرید هر بازیکن بحثی راه می‌افتد که آیا او سهمیه محسوب می‌شود یا نه.

 

یکی ازاین بازیکنان صادق محرمی است که گفته می‌شد به خاطر این که فصل گذشته بازیکن ملوان بوده سهمیه محسوب می‌شود. اما پیگیری‌ها نشان داد صادق محرمی به دلیل آنکه با امیدهای ملوان قرارداد داشت جزو سهمیه لیگ برتری محسوب نمی شود و به این ترتیب خبر برخی رسانه ها مبنی بر اشتباه مدیران پرسپولیس در به خدمت گرفتن او تکذیب می شود. با این شرایط پرسپولیس همچنان برای جذب بازیکن لیگ برتری جای خالی دارد.

خبر خوش برای “پرسپولیس” +تصویر

قوانین عجیب و غریب و پیچیده سازمان نقل وانتقالات لیگ برتر ابهامات زیادی دارد. به همین دلیل است که بعد از خرید هر بازیکن بحثی راه می‌افتد که آیا او سهمیه محسوب می‌شود یا نه.

 

یکی ازاین بازیکنان صادق محرمی است که گفته می‌شد به خاطر این که فصل گذشته بازیکن ملوان بوده سهمیه محسوب می‌شود. اما پیگیری‌ها نشان داد صادق محرمی به دلیل آنکه با امیدهای ملوان قرارداد داشت جزو سهمیه لیگ برتری محسوب نمی شود و به این ترتیب خبر برخی رسانه ها مبنی بر اشتباه مدیران پرسپولیس در به خدمت گرفتن او تکذیب می شود. با این شرایط پرسپولیس همچنان برای جذب بازیکن لیگ برتری جای خالی دارد.