خطر یک استقلالی برای استقلالی ها

خطر یک استقلالی برای استقلالی ها

ارسلان مطهری یکی از مهاجمان بازمانده تیم نفت تهران است که فردا در دیدار مقابل استقلال به زمین خواهد آمد.
مطهری که امسال خیلی دوست داشت در جمع استقلالی ها حاضر شود و حتی  علاقه خود به رنگ آبی را علنی کرد در نهایت پشت دیوار بلند نفتی ها به زندگی ادامه خواهد داد. مهاجم سابق تیم فوتبال امید که دونده و سریع است قطعا دردسر اصلی تیمش در بازی مقابل مدافعان آبی پوش است که باید یک تست سخت را پشت سر بگذارند.
مطهری که اتفاقا اولین بار به دلیل گلزنی مقابل استقلال در فوتبال ایران چهره شده برای این بازی انگیزه های فراوانی دارد. شاید مهمترین انگیزه اثبات مجدد به علیرضا منصوریان که علی قربانی را به وی ترجیح داد.

خطر یک استقلالی برای استقلالی ها

ارسلان مطهری یکی از مهاجمان بازمانده تیم نفت تهران است که فردا در دیدار مقابل استقلال به زمین خواهد آمد.
مطهری که امسال خیلی دوست داشت در جمع استقلالی ها حاضر شود و حتی  علاقه خود به رنگ آبی را علنی کرد در نهایت پشت دیوار بلند نفتی ها به زندگی ادامه خواهد داد. مهاجم سابق تیم فوتبال امید که دونده و سریع است قطعا دردسر اصلی تیمش در بازی مقابل مدافعان آبی پوش است که باید یک تست سخت را پشت سر بگذارند.
مطهری که اتفاقا اولین بار به دلیل گلزنی مقابل استقلال در فوتبال ایران چهره شده برای این بازی انگیزه های فراوانی دارد. شاید مهمترین انگیزه اثبات مجدد به علیرضا منصوریان که علی قربانی را به وی ترجیح داد.