دانشگاه ملک عبدالعزیز هک شد+عکس

دانشگاه ملک عبدالعزیز هک شد+عکس

به گزارش جهان به نقل از تسنیم، پس از حمله هکری گروهی از کاربران اینترنت به 2 سایت اصلی مرکز آمار عربستان سعودی، حالا یک گروه دیگر یکی از صفحات سایت دانشگاه ملک عبدالعزیز عربستان سعودی را هک کرده است. (لینک صفحه هک‌شده دانشگاه سعودی)

این گروه با نوشتن این جملات که هکرهای ایرانی اینجا هستند، هویت خود را رسما ایرانی معرفی کرده و نام خود را نیز در پستی که روی یکی از صفحات این سایت قرار داده است، شاهین (SHAHIN) عنوان کرده است.

هنوز هویت این هکر و سایت هکرهایی که حملات گسترده‌ای را به سایت ها و مراکز سعودی‌ها در فضای مجازی اغاز کرده‌اند، مشخص نیست اما این حملات پس از آن اغاز شد که روز گذشته یک گروه هکری عربستانی در حمله‌ای سایبری موفق شد سایت مرکز آمار ایران را برای ساعتی هک کرده و از دسترس خارج کند.

دانشگاه ملک عبدالعزیز که سایتش امروز هدف حمله سایبری قرار گرفته است، در سال 1967 راه‌اندازی شده و در رتبه 360 برترین دانشگاه های جهان قرار دارد. این دانشگاه، یکی از معتبرترین دانشگاه‌ها در عربستان سعودی شناخته شود.صبح امروز هم، تعداد کاربر که هویت خود را ایرانی معرفی کرده بودند، در حمله‌ای سایبری به 2 سایت سازمان آمار کل عربستان سعودی و سایت دفتر آمار عربستان را هک کردند که ساعتی بعد، این سایت‌ها از دسترس IPهای خارج شد که احتمالا به خاطر عدم توان برای مقابله با حمله هکری صورت گرفته است.

دانشگاه ملک عبدالعزیز هک شد+عکس

به گزارش جهان به نقل از تسنیم، پس از حمله هکری گروهی از کاربران اینترنت به 2 سایت اصلی مرکز آمار عربستان سعودی، حالا یک گروه دیگر یکی از صفحات سایت دانشگاه ملک عبدالعزیز عربستان سعودی را هک کرده است. (لینک صفحه هک‌شده دانشگاه سعودی)

این گروه با نوشتن این جملات که هکرهای ایرانی اینجا هستند، هویت خود را رسما ایرانی معرفی کرده و نام خود را نیز در پستی که روی یکی از صفحات این سایت قرار داده است، شاهین (SHAHIN) عنوان کرده است.

هنوز هویت این هکر و سایت هکرهایی که حملات گسترده‌ای را به سایت ها و مراکز سعودی‌ها در فضای مجازی اغاز کرده‌اند، مشخص نیست اما این حملات پس از آن اغاز شد که روز گذشته یک گروه هکری عربستانی در حمله‌ای سایبری موفق شد سایت مرکز آمار ایران را برای ساعتی هک کرده و از دسترس خارج کند.

دانشگاه ملک عبدالعزیز که سایتش امروز هدف حمله سایبری قرار گرفته است، در سال 1967 راه‌اندازی شده و در رتبه 360 برترین دانشگاه های جهان قرار دارد. این دانشگاه، یکی از معتبرترین دانشگاه‌ها در عربستان سعودی شناخته شود.صبح امروز هم، تعداد کاربر که هویت خود را ایرانی معرفی کرده بودند، در حمله‌ای سایبری به 2 سایت سازمان آمار کل عربستان سعودی و سایت دفتر آمار عربستان را هک کردند که ساعتی بعد، این سایت‌ها از دسترس IPهای خارج شد که احتمالا به خاطر عدم توان برای مقابله با حمله هکری صورت گرفته است.

دانشگاه ملک عبدالعزیز هک شد+عکس

car