درخواست”کاپیتان استقلال” از بازیکنان برای دربی +تصویر

درخواست”کاپیتان استقلال” از بازیکنان برای دربی +تصویر

مهدی رحمتی در تمرین یکی دو روز اخیر استقلال بارها و بارهااز بازیکنان تیمش خواست برای بازیکنان پرسپولیس کری نخوانند.

 

این بازیکن خطاب به بازیکنان استقلال اعلام کرد: سالها است در دربی ها بازی می‌کنم ولی کوچکترین کری برای حریفم نخواندم. بهتر است تمام فکرتان روی بازی باشد چون کری خواندن در رسانه خودش به بازیکن استرس وارد می کند.

 

پرسپولیس و استقلال روز جمعه هفته جاری ساعت ۱۷ حساس ترین بازی فصل لیگ را برگزار خواهند کرد.

نامه

درخواست”کاپیتان استقلال” از بازیکنان برای دربی +تصویر

مهدی رحمتی در تمرین یکی دو روز اخیر استقلال بارها و بارهااز بازیکنان تیمش خواست برای بازیکنان پرسپولیس کری نخوانند.

 

این بازیکن خطاب به بازیکنان استقلال اعلام کرد: سالها است در دربی ها بازی می‌کنم ولی کوچکترین کری برای حریفم نخواندم. بهتر است تمام فکرتان روی بازی باشد چون کری خواندن در رسانه خودش به بازیکن استرس وارد می کند.

 

پرسپولیس و استقلال روز جمعه هفته جاری ساعت ۱۷ حساس ترین بازی فصل لیگ را برگزار خواهند کرد.

نامه