درخواست عجیب پرسپولیسی‌ها از محرمی در مورد طارمی!

درخواست عجیب پرسپولیسی‌ها از محرمی در مورد طارمی!

برخی از هواداران سرخ معتقدند در انتقال طارمی به باشگاه ترکیه‌ای، رامین رضاییان مدافع فصل پیش این تیم نقش زیادی داشته وگرنه طارمی قرار بود بعد از سفری چند روز راهی پایتخت شود و قرارداد خود را با پرسپولیس امضا کند.
حالا هواداران خشمگین پرسپولیس با حضور در صفحه اجتماعی مجتبی محرمی از او می‌خواهند هدیه‌ای (ماشین) که از طارمی دریافت کرده را به او پس بدهد!
محرمی هنوز واکنشی به درخواست هواداران نداشته است.

درخواست عجیب پرسپولیسی‌ها از محرمی در مورد طارمی!

برخی از هواداران سرخ معتقدند در انتقال طارمی به باشگاه ترکیه‌ای، رامین رضاییان مدافع فصل پیش این تیم نقش زیادی داشته وگرنه طارمی قرار بود بعد از سفری چند روز راهی پایتخت شود و قرارداد خود را با پرسپولیس امضا کند.
حالا هواداران خشمگین پرسپولیس با حضور در صفحه اجتماعی مجتبی محرمی از او می‌خواهند هدیه‌ای (ماشین) که از طارمی دریافت کرده را به او پس بدهد!
محرمی هنوز واکنشی به درخواست هواداران نداشته است.