درگیری در ممسنی امنیتی نبوده

درگیری در ممسنی امنیتی نبوده

به گزارش جهان، رهام پیکری در گفت‌وگو با تسنیم در شیراز، با اشاره به اینکه درگیری در شهرستان ممسنی امنیتی نبوده و تنها میان هواداران کاندیدهای انتخاباتی بوده است، اظهارداشت: 25 نفر در این درگیری دستگیر شدند و مجروحان به بیمارستان منتقل شدند.

وی با بیان اینکه فضای شهرستان ممسنی در حال حاضر آرام است، گفت: این اتفاق به دلیل درگیری میان هواداران بوده و به هیچ وجه امنیتی نبوده است.

فرماندار ممسنی از آغاز شمارش آرا در این شهرستان خبر داد و افزود: با توجه به فضای حاکم بر انتخابات و با نظر شورای تامین شهرستان و موافقت استانداری انتخابات در ممسنی ساعت 18 پایان یافت.

درگیری در ممسنی امنیتی نبوده

به گزارش جهان، رهام پیکری در گفت‌وگو با تسنیم در شیراز، با اشاره به اینکه درگیری در شهرستان ممسنی امنیتی نبوده و تنها میان هواداران کاندیدهای انتخاباتی بوده است، اظهارداشت: 25 نفر در این درگیری دستگیر شدند و مجروحان به بیمارستان منتقل شدند.

وی با بیان اینکه فضای شهرستان ممسنی در حال حاضر آرام است، گفت: این اتفاق به دلیل درگیری میان هواداران بوده و به هیچ وجه امنیتی نبوده است.

فرماندار ممسنی از آغاز شمارش آرا در این شهرستان خبر داد و افزود: با توجه به فضای حاکم بر انتخابات و با نظر شورای تامین شهرستان و موافقت استانداری انتخابات در ممسنی ساعت 18 پایان یافت.

درگیری در ممسنی امنیتی نبوده

موسیقی