درگیری عربستان و آمریکا تبلیغاتی است

درگیری عربستان و آمریکا تبلیغاتی است

به گزارش جهان به نقل از مهر، سعد الله زارعی ، در مصاحبه با برنامه “‌رویداد” رادیو گفت‌وگو اظهار کرد: درگیری ایجاد شده بین عربستان و آمریکا تبلیغاتی و شوی رسانه‌ای است.
 
زارعی در “‌رویداد”، در مورد جلسه اخیر استماع نمایندگان کنگره آمریکا با حضور قربانیان یازده سپتامبر علیه عربستان سعودی و مباحث منتشر شده مبنی بر ایجاد خصومت بین این دو کشور در ارتباط با پیگیری این پرونده از سوی آمریکایی‌ها تصریح کرد: آمریکایی ها در واقع از یک تناقض فرار می‌کنند و درآستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا اقدام به ایجاد یک شوی رسانه‌ای در این ارتباط کرده‌اند.
 
وی با اشاره به جنایت های عربستان در یمن ، بحرین و حمایت از تروریسم ها از سوی این کشور افزود: عربستان یکی از متحدین آمریکا است و در  حال حاضر برای اینکه خود را از اقدامات عربستان مبرا جلوه دهد،  این گونه رفتار می‌کند.
 
زارعی به صحبت های چندی پیش جان کری وزیر خارجه آمریکا در جریان سفر به عربستان اشاره کرد و گفت: کری در این سفر بر هم پیمانی عربستان وآمریکا تاکید کرد و با توجه به شواهد به نظر می آید بیش از آن چه که اختلاف عمیقی بین عربستان و آمریکا به خاطر پیگیری حادثه یازده سپتامبر و مقصر عنوان کردن عربستان در  این پرونده وجود داشته باشد، این اتفاقات شوی تبلیغاتی است.
 
این کارشناس مسائل خاورمیانه با بیان اینکه برخی در داخل ایران معتقدند خصومت سعودی ها علیه ایران ربطی به آمریکایی ها ندارد در حالیکه هر موقع عربستان موضوع خصومت آمیزی علیه ایران می گیرد آمریکایی ها از آن حمایت می‌کنند تصریح کرد: حمایت آمریکایی ها از اقدامات تروریستی کشورهایی چون عربستان و ترکیه قطعی است . آمریکایی ها مدعی مبارزه با تروریسم هستند در حالیکه در این زمینه جز لفاظی کار دیگری انجام نمی دهند.
 
زارعی با بیان اینکه مهار عربستان از سوی آمریکایی ها کار سختی نیست، ادامه داد:  آن‌ها اگر با موضوعی و یا رفتاری مخالف باشند به راحتی می‌توانند دو خط نامه از طرف سفیرشان در عربستان به دفتر ملک سلمان( پادشاه عربستان) ارسال کنند و عربستانی ها نیز به سرعت خودشان را جمع و جور می‌کنند.

درگیری عربستان و آمریکا تبلیغاتی است

به گزارش جهان به نقل از مهر، سعد الله زارعی ، در مصاحبه با برنامه “‌رویداد” رادیو گفت‌وگو اظهار کرد: درگیری ایجاد شده بین عربستان و آمریکا تبلیغاتی و شوی رسانه‌ای است.
 
زارعی در “‌رویداد”، در مورد جلسه اخیر استماع نمایندگان کنگره آمریکا با حضور قربانیان یازده سپتامبر علیه عربستان سعودی و مباحث منتشر شده مبنی بر ایجاد خصومت بین این دو کشور در ارتباط با پیگیری این پرونده از سوی آمریکایی‌ها تصریح کرد: آمریکایی ها در واقع از یک تناقض فرار می‌کنند و درآستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا اقدام به ایجاد یک شوی رسانه‌ای در این ارتباط کرده‌اند.
 
وی با اشاره به جنایت های عربستان در یمن ، بحرین و حمایت از تروریسم ها از سوی این کشور افزود: عربستان یکی از متحدین آمریکا است و در  حال حاضر برای اینکه خود را از اقدامات عربستان مبرا جلوه دهد،  این گونه رفتار می‌کند.
 
زارعی به صحبت های چندی پیش جان کری وزیر خارجه آمریکا در جریان سفر به عربستان اشاره کرد و گفت: کری در این سفر بر هم پیمانی عربستان وآمریکا تاکید کرد و با توجه به شواهد به نظر می آید بیش از آن چه که اختلاف عمیقی بین عربستان و آمریکا به خاطر پیگیری حادثه یازده سپتامبر و مقصر عنوان کردن عربستان در  این پرونده وجود داشته باشد، این اتفاقات شوی تبلیغاتی است.
 
این کارشناس مسائل خاورمیانه با بیان اینکه برخی در داخل ایران معتقدند خصومت سعودی ها علیه ایران ربطی به آمریکایی ها ندارد در حالیکه هر موقع عربستان موضوع خصومت آمیزی علیه ایران می گیرد آمریکایی ها از آن حمایت می‌کنند تصریح کرد: حمایت آمریکایی ها از اقدامات تروریستی کشورهایی چون عربستان و ترکیه قطعی است . آمریکایی ها مدعی مبارزه با تروریسم هستند در حالیکه در این زمینه جز لفاظی کار دیگری انجام نمی دهند.
 
زارعی با بیان اینکه مهار عربستان از سوی آمریکایی ها کار سختی نیست، ادامه داد:  آن‌ها اگر با موضوعی و یا رفتاری مخالف باشند به راحتی می‌توانند دو خط نامه از طرف سفیرشان در عربستان به دفتر ملک سلمان( پادشاه عربستان) ارسال کنند و عربستانی ها نیز به سرعت خودشان را جمع و جور می‌کنند.

درگیری عربستان و آمریکا تبلیغاتی است

اسکای نیوز