دستورالعمل ایران‌دوستانه پادشاه عمان

دستورالعمل ایران‌دوستانه پادشاه عمان

به گزارش جهان به نقل از روابط عمومی بنیاد سعدی، به منظور رسیدگی به وضعیت مرکز آموزش زبان فارسی در سلطنت عمان، دبیر و معاون اداری و مالی بنیاد سعدی به کشور عمان سفر کرد. سیدباقر سخایی در این سفر سه روزه، ضمن دیدار و گفتگو با سفیر جمهوری اسلامی ایران در عمان و رایزن فرهنگی ایران در این کشور، از نزدیک وضعیت مرکز آموزش زبان فارسی را در مسقط بررسی کرد.

در این دیدار‌ها که مدیرکل عربی و آفریقایی سازمان فرهنگ و ارتباطات و مدیرکل ارزشیابی این سازمان نیز حضور داشتند، علی اکبر سیبویه، سفیر ایران در مسقط ضمن ارائه گزارشی از فعالیت‌هایی که برای تحکیم روابط ایران و عمان داشته است، گفت: برای راه‌اندازی مرکز زبان فارسی مخالفت‌های شدیدی وجود داشت لذا اخذ مجوز مرکز با تلاش زیادی انجام شد و علیرغم بی­‌میلی وزارت خارجه عمان، این مرکز با دستور مستقیم سلطان قابوس اجازه فعالیت گرفت.

وی با اشاره به اهمیت روابط بین دو کشور، رعایت بخشنامه وزارت خارجه مبنی بر عدم دخالت دیپلمات‌های سفارت در اداره مرکز را مورد تاکید قرار داد. وی در ادامه این سفر ضمن بازدید از مرکز آموزش زبان فارسی، با رییس منصوب از سوی سفیر ایران، ملاقات کرد و از نقطه نظرات وی در مورد نحوه اداره مرکز مطلع شد.

معاون بنیاد سعدی ضمن قدردانی از تلاش‌های سفیر ایران و همچنین مسئول مرکز آموزش زبان فارسی، اظهار کرد: طبق اساسنامه بنیاد سعدی، مرکز آموزش زبان فارسی زیر نظر رایزنی فرهنگی قرار دارد و سفیر کار نظارت بر مرکز را بر عهده خواهد داشت.

چیگل، مسئول مرکز آموزش زبان فارسی نیز ضمن ارائه گزارشی از فعالیت‌های مرکز گفت: در حال حاضر ۴۶ فارسی آموز در مرکز مشغول تحصیل هستند و ۹۰ نفر هم از سوی شرکت عمان‌ایر برای آموزش زبان فارسی معرفی شدند که در حال انجام آن هستیم. از سوی پلیس این کشور نیز ۶۰ نفر در حال فارسی آموزی در مرکز آموزش زبان فارسی هستند.

وی با اشاره به چگونگی انتصاب خود به عنوان مسئول مرکز تاکید کرد: چنانچه در اولین فرصت فردی برای جایگزینی منصوب شود، اداره مرکز را به وی محول خواهم کرد.

بنا بر این گزارش، با توجه به مشکلاتی که در روابط سفارت و رایزنی فرهنگی ایجاد شده بود، چند جلسه مشترک با حضور نمایندگان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، سفیر و رایزن فرهنگی ایران برگزار شد و مقرر شد سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در مورد ادامه اشتغال رایزن فرهنگی یا پایان خدمت وی، بررسی‌های لازم را به عمل آورد.

دستورالعمل ایران‌دوستانه پادشاه عمان

به گزارش جهان به نقل از روابط عمومی بنیاد سعدی، به منظور رسیدگی به وضعیت مرکز آموزش زبان فارسی در سلطنت عمان، دبیر و معاون اداری و مالی بنیاد سعدی به کشور عمان سفر کرد. سیدباقر سخایی در این سفر سه روزه، ضمن دیدار و گفتگو با سفیر جمهوری اسلامی ایران در عمان و رایزن فرهنگی ایران در این کشور، از نزدیک وضعیت مرکز آموزش زبان فارسی را در مسقط بررسی کرد.

در این دیدار‌ها که مدیرکل عربی و آفریقایی سازمان فرهنگ و ارتباطات و مدیرکل ارزشیابی این سازمان نیز حضور داشتند، علی اکبر سیبویه، سفیر ایران در مسقط ضمن ارائه گزارشی از فعالیت‌هایی که برای تحکیم روابط ایران و عمان داشته است، گفت: برای راه‌اندازی مرکز زبان فارسی مخالفت‌های شدیدی وجود داشت لذا اخذ مجوز مرکز با تلاش زیادی انجام شد و علیرغم بی­‌میلی وزارت خارجه عمان، این مرکز با دستور مستقیم سلطان قابوس اجازه فعالیت گرفت.

وی با اشاره به اهمیت روابط بین دو کشور، رعایت بخشنامه وزارت خارجه مبنی بر عدم دخالت دیپلمات‌های سفارت در اداره مرکز را مورد تاکید قرار داد. وی در ادامه این سفر ضمن بازدید از مرکز آموزش زبان فارسی، با رییس منصوب از سوی سفیر ایران، ملاقات کرد و از نقطه نظرات وی در مورد نحوه اداره مرکز مطلع شد.

معاون بنیاد سعدی ضمن قدردانی از تلاش‌های سفیر ایران و همچنین مسئول مرکز آموزش زبان فارسی، اظهار کرد: طبق اساسنامه بنیاد سعدی، مرکز آموزش زبان فارسی زیر نظر رایزنی فرهنگی قرار دارد و سفیر کار نظارت بر مرکز را بر عهده خواهد داشت.

چیگل، مسئول مرکز آموزش زبان فارسی نیز ضمن ارائه گزارشی از فعالیت‌های مرکز گفت: در حال حاضر ۴۶ فارسی آموز در مرکز مشغول تحصیل هستند و ۹۰ نفر هم از سوی شرکت عمان‌ایر برای آموزش زبان فارسی معرفی شدند که در حال انجام آن هستیم. از سوی پلیس این کشور نیز ۶۰ نفر در حال فارسی آموزی در مرکز آموزش زبان فارسی هستند.

وی با اشاره به چگونگی انتصاب خود به عنوان مسئول مرکز تاکید کرد: چنانچه در اولین فرصت فردی برای جایگزینی منصوب شود، اداره مرکز را به وی محول خواهم کرد.

بنا بر این گزارش، با توجه به مشکلاتی که در روابط سفارت و رایزنی فرهنگی ایجاد شده بود، چند جلسه مشترک با حضور نمایندگان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، سفیر و رایزن فرهنگی ایران برگزار شد و مقرر شد سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در مورد ادامه اشتغال رایزن فرهنگی یا پایان خدمت وی، بررسی‌های لازم را به عمل آورد.

دستورالعمل ایران‌دوستانه پادشاه عمان

موزیک سرا