دلیل عدم دعوت از ایران برای نشست امنیت هسته‌ای از زبان دستیار اوباما

دلیل عدم دعوت از ایران برای نشست امنیت هسته‌ای از زبان دستیار اوباما

«لاورا هولتاج»، دستیار ویژه باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا و مدیر ارشد بخش «تروریسم سلاح‌های کشتار جمعی و کاهش تهدید» در شورای امنیت ملی این کشور، روز چهارشنبه در جلسه‌ای در جمع خبرنگاران درباره دلیل عدم دعوت از ایران برای شرکت در نشست امنیت هسته‌ای واشنگتن اظهار نظر کرد.
خانم «هولتاج» بر اساس متنی که روی وب‌سایت رسمی نشست امنیت هسته‌ای قرار گرفته به سوال خبرنگار روزنامه برزیلی «سائوپائولو» درباره اهمیت حضور یا عدم حضور ایران در این نشست اینطور پاسخ داد: «درباره شرکت‌کنندگان نشست، هدف از دعوت از آنها این نبود که ما یک گفت‌وگوی جهانی داشته باشیم، چرا که نشست‌های دیگری هستند که در آنها امکان برگزاری گفت‌وگوهای جهانی وجود دارند.»
دستیار اوباما در ادامه اضافه کرد که دعوت از کشورهای مورد نظر با هدف برگزاری گفت‌وگو با کشورهای دارای دیدگاه‌های متفاوت، زمینه‌های تاریخی مختلف و با آینده‌های متعدد در زمینه سلاح‌های هسته‌ای، انرژی هسته‌ای و غیره صورت گرفته است.
وی افزود: «انتظار این بود که ما تنها کشورهایی را انتخاب کنیم که در این فرایند سازنده عمل کنند – نه اینکه الزاماً با ما همفکر باشند- و به طرز موثری در این فرایند مشارکت کنند. در سال ۲۰۱۰ ما ندیدیم که ایران کشوری از این دست باشد. و از آن موقع ایران برای شرکت در این نشست‌ها دعوت نشده و این بار هم دعوت نشده است.»

دلیل عدم دعوت از ایران برای نشست امنیت هسته‌ای از زبان دستیار اوباما

«لاورا هولتاج»، دستیار ویژه باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا و مدیر ارشد بخش «تروریسم سلاح‌های کشتار جمعی و کاهش تهدید» در شورای امنیت ملی این کشور، روز چهارشنبه در جلسه‌ای در جمع خبرنگاران درباره دلیل عدم دعوت از ایران برای شرکت در نشست امنیت هسته‌ای واشنگتن اظهار نظر کرد.
خانم «هولتاج» بر اساس متنی که روی وب‌سایت رسمی نشست امنیت هسته‌ای قرار گرفته به سوال خبرنگار روزنامه برزیلی «سائوپائولو» درباره اهمیت حضور یا عدم حضور ایران در این نشست اینطور پاسخ داد: «درباره شرکت‌کنندگان نشست، هدف از دعوت از آنها این نبود که ما یک گفت‌وگوی جهانی داشته باشیم، چرا که نشست‌های دیگری هستند که در آنها امکان برگزاری گفت‌وگوهای جهانی وجود دارند.»
دستیار اوباما در ادامه اضافه کرد که دعوت از کشورهای مورد نظر با هدف برگزاری گفت‌وگو با کشورهای دارای دیدگاه‌های متفاوت، زمینه‌های تاریخی مختلف و با آینده‌های متعدد در زمینه سلاح‌های هسته‌ای، انرژی هسته‌ای و غیره صورت گرفته است.
وی افزود: «انتظار این بود که ما تنها کشورهایی را انتخاب کنیم که در این فرایند سازنده عمل کنند – نه اینکه الزاماً با ما همفکر باشند- و به طرز موثری در این فرایند مشارکت کنند. در سال ۲۰۱۰ ما ندیدیم که ایران کشوری از این دست باشد. و از آن موقع ایران برای شرکت در این نشست‌ها دعوت نشده و این بار هم دعوت نشده است.»