دومین پرسپولیسی با پیراهن پدیده را بشناسید+تصویر

دومین پرسپولیسی با پیراهن پدیده را بشناسید+تصویر

مهرداد کفشگری بعد از اینکه اوضاع صبا بهم ریخت، به جای قم راهی مشهد شد تا برای پدیده بازی کند.
مهرداد کفشگری بعد از اینکه اوضاع صبا بهم ریخت، به جای قم راهی مشهد شد تا برای پدیده بازی کند

 

هافبک دفاعی فصل پیش پرسپولیس امروز با قراردادی یک ساله رسما به پدیده ملحق شد تا در کنار میلاد کمندانی لیگ شانزدهم را آغاز کند.

 

کمندانی چندی پیش بعد از عدم توافق با پرسپولیس، به پدیده مشهد پیوسته بود.

دومین پرسپولیسی با پیراهن پدیده را بشناسید+تصویر

مهرداد کفشگری بعد از اینکه اوضاع صبا بهم ریخت، به جای قم راهی مشهد شد تا برای پدیده بازی کند.
مهرداد کفشگری بعد از اینکه اوضاع صبا بهم ریخت، به جای قم راهی مشهد شد تا برای پدیده بازی کند

 

هافبک دفاعی فصل پیش پرسپولیس امروز با قراردادی یک ساله رسما به پدیده ملحق شد تا در کنار میلاد کمندانی لیگ شانزدهم را آغاز کند.

 

کمندانی چندی پیش بعد از عدم توافق با پرسپولیس، به پدیده مشهد پیوسته بود.