دکتر مهدی جمالی مدیر عامل گروه خودرو سازی سایپا از شرکت مالیبل بازدید کرد

دکتر مهدی جمالی مدیر عامل گروه خودرو سازی سایپا از شرکت مالیبل بازدید کرد

به گزارش سایپا نیوز؛ دکتر مهدی جمالی مدیر عامل گروه خودرو سازی سایپا در راستای افزایش بهروری و تولید  از شرکت مالیبل بازدید کرد.

بر اساس این گزارش دکتر مهدی جمالی مدیر عامل گروه خودرو سازی سایپا، حمید رضا دهقانی مدیر عامل شرکت مالیبل، مهندس محمد رضا شیخ عطارمدیر عامل  شرکت مگاموتور، اکبرشمسی لاهیجانی قائم مقام فنی مدیرعامل ، سیروس شجاعی معاون معاونت مالی و اقتصادی، علیرضا بادکوبه قائم مقام مدیرعامل در امور مالی و اقتصادی و جمعی از مدیران ارشد گروه سایپا از خطوط مختلف تولید مالیبل از جمله سالن ذوب، ماهیچه، تکمیل و ماشینکاری بازدید به عمل آوردند.

شایان ذکر است؛ دکتر مهدی جمالی مدیر عامل گروه خودرو سازی سایپا در جمع مدیران عامل و مدیر ان ارشد گروه گفت: تغییر تفکر مدیریتی در راستای شرایط جدید کسب کار در سطح جهان می تواند گروه سایپا را در فرصت بدست آمده پسا برجام  در مسیر تحولی چشمگیر قرار دهد.

دکتر جمالی افزود: استفاده بهینه از توان متخصصان داخلی و ظرفیت های موجود می تواند باعث افزایش تولید وکسب سهم بیشتر در بازهارهای رقابتی داخلی و خارجی گردد و داشتن استراتژی و برنامه مشخص، گروه سایپا را در این مسیر موفقیت قرار خواهد داد.

مدیر عامل گروه خودرو سازی سایپا ، شرکت مالیبل را یکی از شرکت های مهم و استراتژیک عنوان کرد و افزود: با توجه به وجود زیر ساخت های مناسب در این مجموعه، با جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی می توان بیش از پیش در راستای اهداف و سیاست های گروه شاهد رشد و ارتقاء جایگاه شرکت مالیبل در سطوح داخلی و جهانی باشیم.

دکتر جمالی؛  افزایش تولید، ظرفیت سازی و سرمایه گذاری مشترک را مسیر اصلی توسعه دانست و افزود: نیاز است با اصلاح عملکردهای موجود در تمام زمینه ها بستر رشد و تعالی سازمان را برای دست یافتن به توسعه پایدار فراهم کنیم

وی یادآور شد: شرایط گروه به نسبت چند سال گذشته شرایط ایده آلی است، ما باید با افزایش دانش مدیریت، کاهش هزینه از فرصت های به وجود آمده در روابط با سایر کشورها استفاده بهینه کنیم و با رشد دانش فنی و سرمایه گذاری مشترک جایگاه خوبی درمنطقه و جهان بدست آوریم.
دکترجمالی در پایان تاکید کرد: با توجه به برنامه تولید ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۳۹۵ در برنامه تولید گروه، نیاز است همه مدیران در راستای اهداف و چشم انداز گروه برنامه ریزی لازم را انجام دهند .

گفتنی است در ادامه، مهندس حمید رضا دهقانی مدیر عامل شرکت مالیبل گزارشی از عملکرد شرکت مالیبل در سال ۹۴ و همچنین برنامه ها و اهداف این شرکت در سال ۱۳۹۵  ارائه داد.

دکتر مهدی جمالی مدیر عامل گروه خودرو سازی سایپا از شرکت مالیبل بازدید کرد

دکتر مهدی جمالی مدیر عامل گروه خودرو سازی سایپا از شرکت مالیبل بازدید کرد

 

دکتر مهدی جمالی مدیر عامل گروه خودرو سازی سایپا از شرکت مالیبل بازدید کرد

به گزارش سایپا نیوز؛ دکتر مهدی جمالی مدیر عامل گروه خودرو سازی سایپا در راستای افزایش بهروری و تولید  از شرکت مالیبل بازدید کرد.

بر اساس این گزارش دکتر مهدی جمالی مدیر عامل گروه خودرو سازی سایپا، حمید رضا دهقانی مدیر عامل شرکت مالیبل، مهندس محمد رضا شیخ عطارمدیر عامل  شرکت مگاموتور، اکبرشمسی لاهیجانی قائم مقام فنی مدیرعامل ، سیروس شجاعی معاون معاونت مالی و اقتصادی، علیرضا بادکوبه قائم مقام مدیرعامل در امور مالی و اقتصادی و جمعی از مدیران ارشد گروه سایپا از خطوط مختلف تولید مالیبل از جمله سالن ذوب، ماهیچه، تکمیل و ماشینکاری بازدید به عمل آوردند.

شایان ذکر است؛ دکتر مهدی جمالی مدیر عامل گروه خودرو سازی سایپا در جمع مدیران عامل و مدیر ان ارشد گروه گفت: تغییر تفکر مدیریتی در راستای شرایط جدید کسب کار در سطح جهان می تواند گروه سایپا را در فرصت بدست آمده پسا برجام  در مسیر تحولی چشمگیر قرار دهد.

دکتر جمالی افزود: استفاده بهینه از توان متخصصان داخلی و ظرفیت های موجود می تواند باعث افزایش تولید وکسب سهم بیشتر در بازهارهای رقابتی داخلی و خارجی گردد و داشتن استراتژی و برنامه مشخص، گروه سایپا را در این مسیر موفقیت قرار خواهد داد.

مدیر عامل گروه خودرو سازی سایپا ، شرکت مالیبل را یکی از شرکت های مهم و استراتژیک عنوان کرد و افزود: با توجه به وجود زیر ساخت های مناسب در این مجموعه، با جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی می توان بیش از پیش در راستای اهداف و سیاست های گروه شاهد رشد و ارتقاء جایگاه شرکت مالیبل در سطوح داخلی و جهانی باشیم.

دکتر جمالی؛  افزایش تولید، ظرفیت سازی و سرمایه گذاری مشترک را مسیر اصلی توسعه دانست و افزود: نیاز است با اصلاح عملکردهای موجود در تمام زمینه ها بستر رشد و تعالی سازمان را برای دست یافتن به توسعه پایدار فراهم کنیم

وی یادآور شد: شرایط گروه به نسبت چند سال گذشته شرایط ایده آلی است، ما باید با افزایش دانش مدیریت، کاهش هزینه از فرصت های به وجود آمده در روابط با سایر کشورها استفاده بهینه کنیم و با رشد دانش فنی و سرمایه گذاری مشترک جایگاه خوبی درمنطقه و جهان بدست آوریم.
دکترجمالی در پایان تاکید کرد: با توجه به برنامه تولید ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۳۹۵ در برنامه تولید گروه، نیاز است همه مدیران در راستای اهداف و چشم انداز گروه برنامه ریزی لازم را انجام دهند .

گفتنی است در ادامه، مهندس حمید رضا دهقانی مدیر عامل شرکت مالیبل گزارشی از عملکرد شرکت مالیبل در سال ۹۴ و همچنین برنامه ها و اهداف این شرکت در سال ۱۳۹۵  ارائه داد.

(image)

(image)