راه‌اندازی ستادهای فرماندهی اقتصادمقاومتی

راه‌اندازی ستادهای فرماندهی اقتصادمقاومتی

به گزارش جهان به نقل از مهر، سید حمید پور محمدی ظهر چهارشنیه در مراسم کلنگ زنی پارک علم و فناورزی استان چهارمحال و بختیاری ضمن اشاره به نامگذاری سال جدید به نام اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل توسط مقام معظم رهبری، عنوان کرد: ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در همه استان های کشور راه اندازی شده است.
 
وی عنوان کرد: یکی از اهداف اصلی دولت تحقق اقتصاد مقاومتی در جامعه است که همه مدیران استان ها باید در این مسیر حرکت کنند.
 
 معاون توسعه امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یادآور شد: توسعه شرکت های دانش بنیان یکی از اهداف اصلی دولت به شمار می رود که نقش مهمی در توسعه و پیشرفت  و اشتغال در مناطق مختلف کشور دارد.
 
سید حمید پور محمدی ادامه داد: بهره گیری از ظرفیت ها و پتانسیل های استان ها برای توسعه و پیشرفت  باید مورد توجه قرار بگیرد و شرکت های دانش بنیان نقش مهمی می توانند در این مسیر داشته باشند.
 
توسعه حوزه کشاورزی به عنوان یکی از پایه های اقتصادی کشور از اهداف اصلی دولت است
 
 معاون توسعه امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: ایده های که موجب ایجاد اشتغال و درامد می شوند، باید حمایت شوند.
 
وی تاکید کرد: استان چهارمحال و بختیاری ظرفیت و پتانسیل های بالایی دارد که باید تلاش کرد این استان نیز توسعه پیدا کند و به استان های توسعه یافته کشور نزدیک شود.
 
معاون توسعه امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بیان کرد: توسعه حوزه کشاورزی به عنوان یکی از پایه های اقتصادی کشور از اهداف اصلی در کشور به شمار می رود.
 
وی عنوان کرد: دولت به دنبال این است حوزه کشاورزی با بهره گیری از فناوری و تکنولوژی های روز توسعه پیدا بکند.
 
سید حمید پور محمدی تاکید کرد: توسعه تجهیزات آبیاری کشاورزی در اراضی کشاورزی از اهداف اصلی دولت است که نقش مهمی در افزایش تولید محصول خواهد داشت.

راه‌اندازی ستادهای فرماندهی اقتصادمقاومتی

به گزارش جهان به نقل از مهر، سید حمید پور محمدی ظهر چهارشنیه در مراسم کلنگ زنی پارک علم و فناورزی استان چهارمحال و بختیاری ضمن اشاره به نامگذاری سال جدید به نام اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل توسط مقام معظم رهبری، عنوان کرد: ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در همه استان های کشور راه اندازی شده است.
 
وی عنوان کرد: یکی از اهداف اصلی دولت تحقق اقتصاد مقاومتی در جامعه است که همه مدیران استان ها باید در این مسیر حرکت کنند.
 
 معاون توسعه امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یادآور شد: توسعه شرکت های دانش بنیان یکی از اهداف اصلی دولت به شمار می رود که نقش مهمی در توسعه و پیشرفت  و اشتغال در مناطق مختلف کشور دارد.
 
سید حمید پور محمدی ادامه داد: بهره گیری از ظرفیت ها و پتانسیل های استان ها برای توسعه و پیشرفت  باید مورد توجه قرار بگیرد و شرکت های دانش بنیان نقش مهمی می توانند در این مسیر داشته باشند.
 
توسعه حوزه کشاورزی به عنوان یکی از پایه های اقتصادی کشور از اهداف اصلی دولت است
 
 معاون توسعه امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: ایده های که موجب ایجاد اشتغال و درامد می شوند، باید حمایت شوند.
 
وی تاکید کرد: استان چهارمحال و بختیاری ظرفیت و پتانسیل های بالایی دارد که باید تلاش کرد این استان نیز توسعه پیدا کند و به استان های توسعه یافته کشور نزدیک شود.
 
معاون توسعه امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بیان کرد: توسعه حوزه کشاورزی به عنوان یکی از پایه های اقتصادی کشور از اهداف اصلی در کشور به شمار می رود.
 
وی عنوان کرد: دولت به دنبال این است حوزه کشاورزی با بهره گیری از فناوری و تکنولوژی های روز توسعه پیدا بکند.
 
سید حمید پور محمدی تاکید کرد: توسعه تجهیزات آبیاری کشاورزی در اراضی کشاورزی از اهداف اصلی دولت است که نقش مهمی در افزایش تولید محصول خواهد داشت.

راه‌اندازی ستادهای فرماندهی اقتصادمقاومتی

خرید بک لینک

اسکای نیوز