رد پیش‌ شرط‌ های عربستان برای حج

رد پیش‌ شرط‌ های عربستان برای حج

به گزارش جهان، سید باقر حسینی عضو کمیسیون امنیت‌ملی‌ و سیاست‌خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به شرطی که عربستان پیش روی ایران برای مراسم حج گذاشته است، گفت: خاندان آل سعود با درخواست‌های غیرمنطقی سعی دارند مانع از برگزاری مراسم برائت از مشرکین در مراسم حج امسال از سوی ایرانی‌ها شوند.

وی با تاکید براینکه اگر مراسم برائت از مشرکین برگزار شود تبعات فراوانی برای سردمداران عربستان خواهد داشت، تصریح کرد: حکام آل سعود ترس این را دارند برگزاری مراسم برائت از مشرکین تبدیل به قیامی ضد آنها شود زیرا با اقدامات اخیر حکام آل سعود در کشتار مردم بی‌دفاع یمن و اعدام شیخ نمر فضا به گونه‌ای است که کوچکترین اقدامی تبدیل  به سیلاب بزرگی ضد حکام عربستان خواهد شد.

عضو کمیسیون امنیت‌ملی مجلس با بیان اینکه مسئولان سازمان حج و زیارت در مذاکرات خود با مسئولان عربستان عزت و کرامت مردم ایران را در نطر داشته باشند، ادامه داد: ملت ایران عزیز و مقتدر است نباید در این مذاکرات عزت و اقتدار جمهوری اسلامی و ملت ایران شکسته شود.

حسینی افزود: با توجه به اتفاقاتی که در مراسم منا و فرودگاه جده افتاده با این حال دولت ریاض آن طور که باید، احساس مسئولیت نکرده است، بنابراین لازم است تحقیقات بیشتری صورت گیرد تا با اطمینان خاطرحج تمتع حاصل شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه هر شرطی که باعث شود اقتدار و عزت جمهوری اسلامی ایران شکسته شود، قابل قبول نیست، افزود: اگر شروط غیرمنطقی را بپذیریم قطعا در آینده مشکلات بیشتری خواهیم داشت. ما حج با عزت می خواهیم یعنی باید زمانی حج برویم که هم امنیت مردمان حفظ شده باشد و هم اینکه مناسک حج در شأن ملت ایران برگزار شود.

رد پیش‌ شرط‌ های عربستان برای حج

به گزارش جهان، سید باقر حسینی عضو کمیسیون امنیت‌ملی‌ و سیاست‌خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به شرطی که عربستان پیش روی ایران برای مراسم حج گذاشته است، گفت: خاندان آل سعود با درخواست‌های غیرمنطقی سعی دارند مانع از برگزاری مراسم برائت از مشرکین در مراسم حج امسال از سوی ایرانی‌ها شوند.

وی با تاکید براینکه اگر مراسم برائت از مشرکین برگزار شود تبعات فراوانی برای سردمداران عربستان خواهد داشت، تصریح کرد: حکام آل سعود ترس این را دارند برگزاری مراسم برائت از مشرکین تبدیل به قیامی ضد آنها شود زیرا با اقدامات اخیر حکام آل سعود در کشتار مردم بی‌دفاع یمن و اعدام شیخ نمر فضا به گونه‌ای است که کوچکترین اقدامی تبدیل  به سیلاب بزرگی ضد حکام عربستان خواهد شد.

عضو کمیسیون امنیت‌ملی مجلس با بیان اینکه مسئولان سازمان حج و زیارت در مذاکرات خود با مسئولان عربستان عزت و کرامت مردم ایران را در نطر داشته باشند، ادامه داد: ملت ایران عزیز و مقتدر است نباید در این مذاکرات عزت و اقتدار جمهوری اسلامی و ملت ایران شکسته شود.

حسینی افزود: با توجه به اتفاقاتی که در مراسم منا و فرودگاه جده افتاده با این حال دولت ریاض آن طور که باید، احساس مسئولیت نکرده است، بنابراین لازم است تحقیقات بیشتری صورت گیرد تا با اطمینان خاطرحج تمتع حاصل شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه هر شرطی که باعث شود اقتدار و عزت جمهوری اسلامی ایران شکسته شود، قابل قبول نیست، افزود: اگر شروط غیرمنطقی را بپذیریم قطعا در آینده مشکلات بیشتری خواهیم داشت. ما حج با عزت می خواهیم یعنی باید زمانی حج برویم که هم امنیت مردمان حفظ شده باشد و هم اینکه مناسک حج در شأن ملت ایران برگزار شود.

رد پیش‌ شرط‌ های عربستان برای حج

آپدیت آفلاین نود 32

آهنگ جدید