روبن:‌عاقبت به میدان بازخواهم گشت!

روبن:‌عاقبت به میدان بازخواهم گشت!

خبرگزاری فارس: روبن:‌عاقبت به میدان بازخواهم گشت!

به گزارش ، آرین روبن که چندی قبل صدمه دید، معتقد است همه چیز برای بازگشتش مطابق برنامه پیش می‌رود.

وی اظهارداشت: همه چیز خوب و طبق برنامه است. گفتیم که زمان مشخصی را برای بازگشت اعلام نمی‌کنیم. هدفم این است که کاملا آماده شوم و آماده‌ هم باقی‌بمانم.فرقی هم نمی‌کند این حالت، ۲، ۳، ۴ یا ۵ هفته طول بکشد. آنچه قطعی است، این نکته بوده که من عاقبت به میدان بازمی‌گردم.

روبن که ۱۰ روز قبل تمرینات سبک را آغاز کرد، یک ماه قبل در دوره آماده‌‌سازی و بازی دوستانه با تیم آماتوری لیپ‌اشتات، آسیب دید.

روبن:‌عاقبت به میدان بازخواهم گشت!

(image)

به گزارش ، آرین روبن که چندی قبل صدمه دید، معتقد است همه چیز برای بازگشتش مطابق برنامه پیش می‌رود.

وی اظهارداشت: همه چیز خوب و طبق برنامه است. گفتیم که زمان مشخصی را برای بازگشت اعلام نمی‌کنیم. هدفم این است که کاملا آماده شوم و آماده‌ هم باقی‌بمانم.فرقی هم نمی‌کند این حالت، ۲، ۳، ۴ یا ۵ هفته طول بکشد. آنچه قطعی است، این نکته بوده که من عاقبت به میدان بازمی‌گردم.

روبن که ۱۰ روز قبل تمرینات سبک را آغاز کرد، یک ماه قبل در دوره آماده‌‌سازی و بازی دوستانه با تیم آماتوری لیپ‌اشتات، آسیب دید.