روسیه:اکثر مناطق سوریه در کنترل دولت است

روسیه:اکثر مناطق سوریه در کنترل دولت است

به گزارش جهان، مهر به نقل از ایتارتاس خبرداد: سخنگوی وزارت دفاع روسیه از آزاد شدن اکثر مناطق سوریه توسط ارتش این کشور و با کمک روسیه خبر داد.
 
«ایگور کوناشنکوف» گفت: طی شش ماه گذشته، نظامیان دولتی و نیروهای وطن پرست در سوریه با پشتیبانی نیروی هوایی روسیه بیش از ۵۰۰ منطقه مسکونی و ده ها هزار کیلومتر از زمین های اشغال شده این کشور را پس گرفته اند. اکنون بخش قابل توجهی از مناطق این کشور در کنترل  نیروهای دولتی است.
 
وی با اشاره به آزادسازی شهر قریتین اظهار کرد: به عنوان مثال تا حد فاصل ۳۰ کیلومتری این شهر پاکسازی شده و طبیعتا کنترل کل محدوده این شهر به دست دولت است. نیروهای اداری دولتی هم در حال بازگشت به آن هستند.
 
سخنگوی وزارت خارجه سوریه همچنین با اشاره به آزاد شدن بسیاری از مناطق دیگر در سوریه نسبت به گذشته افزود: این میزان، صدها برابر آن چیزی است که پیش از اکتبر ۲۰۱۵ بود. این فرآیند (آزادسازی) رو به پیشرفت است. مردم محلی اکنون به آزاد شدن کشور از دست تروریسم جهانی امیدوار شده اند.

روسیه:اکثر مناطق سوریه در کنترل دولت است

به گزارش جهان، مهر به نقل از ایتارتاس خبرداد: سخنگوی وزارت دفاع روسیه از آزاد شدن اکثر مناطق سوریه توسط ارتش این کشور و با کمک روسیه خبر داد.
 
«ایگور کوناشنکوف» گفت: طی شش ماه گذشته، نظامیان دولتی و نیروهای وطن پرست در سوریه با پشتیبانی نیروی هوایی روسیه بیش از ۵۰۰ منطقه مسکونی و ده ها هزار کیلومتر از زمین های اشغال شده این کشور را پس گرفته اند. اکنون بخش قابل توجهی از مناطق این کشور در کنترل  نیروهای دولتی است.
 
وی با اشاره به آزادسازی شهر قریتین اظهار کرد: به عنوان مثال تا حد فاصل ۳۰ کیلومتری این شهر پاکسازی شده و طبیعتا کنترل کل محدوده این شهر به دست دولت است. نیروهای اداری دولتی هم در حال بازگشت به آن هستند.
 
سخنگوی وزارت خارجه سوریه همچنین با اشاره به آزاد شدن بسیاری از مناطق دیگر در سوریه نسبت به گذشته افزود: این میزان، صدها برابر آن چیزی است که پیش از اکتبر ۲۰۱۵ بود. این فرآیند (آزادسازی) رو به پیشرفت است. مردم محلی اکنون به آزاد شدن کشور از دست تروریسم جهانی امیدوار شده اند.

روسیه:اکثر مناطق سوریه در کنترل دولت است

بک لینک رنک 6