رونمایی از ترکیب و مدل جدید”پرسپولیس” +تصویر

رونمایی از ترکیب و مدل جدید”پرسپولیس” +تصویر

پرسپولیسی ها امروز در اوکراین یک دیدار دوستانه برگزار کردند که با چهار گل حریف خود را در هم کوبیدند.

 

ترکیب اولیه سرخپوشان با لباس جدید این تیم را در بالا مشاهده می کنید.

 

گفته می شود این لباس اصلی سرخپوشان برای فصل بعد نیست اما شاید جزو گزینه های نهایی باشد.

رونمایی از ترکیب و مدل جدید”پرسپولیس” +تصویر

پرسپولیسی ها امروز در اوکراین یک دیدار دوستانه برگزار کردند که با چهار گل حریف خود را در هم کوبیدند.

 

ترکیب اولیه سرخپوشان با لباس جدید این تیم را در بالا مشاهده می کنید.

 

گفته می شود این لباس اصلی سرخپوشان برای فصل بعد نیست اما شاید جزو گزینه های نهایی باشد.