زمان انتشار لیست خروجی استقلال اعلام شد

زمان انتشار لیست خروجی استقلال اعلام شد

حسن زمانی در خصوص شرایط حال حاضر استقلال گفت: آبی پوشان توانستند یک بازی بسیار خوب را برابر سپاهان انجام داده و این نوید را بدهند که در نیم فصل دوم بازی های خوبی را از استقلال شاهد خواهیم بود.

 

وی در پاسخ به این پرسش که آیا امروز لیست خروجی و ورودی استقلال مشخص خواهد شد، گفت: قطعا همینطور است و ما امروز مباحث زیادی را در جلسه مطرح خواهیم کرد که یکی از مهمترین آنها بحث خروجی و ورودی بازیکنان و مطالبتان آنان است.

 

عضو هیات مدیره باشگاه استقلال تاکید کرد: به دنبال این هستیم تا هر چه زودتر مطالبات بازیکنان را پرداخت کرده تا آنها بدون دغدغه نیم فصل دوم را آغاز کنند.

 

زمانی در پایان و در پاسخ به این پرسش که شما یکی از منتقدان سرمربی استقلال بودید، آیا در نیم فصل دوم از او حمایت خواهیدکرد یا خیر؟ گفت: ما از سرمربی تیم حمایت خواهیم کرد تا استقلال بتواند نیم فصل دوم را با قدرت آغاز کرده تا به بالای جدول برسد.

 

مهر

زمان انتشار لیست خروجی استقلال اعلام شد

حسن زمانی در خصوص شرایط حال حاضر استقلال گفت: آبی پوشان توانستند یک بازی بسیار خوب را برابر سپاهان انجام داده و این نوید را بدهند که در نیم فصل دوم بازی های خوبی را از استقلال شاهد خواهیم بود.

 

وی در پاسخ به این پرسش که آیا امروز لیست خروجی و ورودی استقلال مشخص خواهد شد، گفت: قطعا همینطور است و ما امروز مباحث زیادی را در جلسه مطرح خواهیم کرد که یکی از مهمترین آنها بحث خروجی و ورودی بازیکنان و مطالبتان آنان است.

 

عضو هیات مدیره باشگاه استقلال تاکید کرد: به دنبال این هستیم تا هر چه زودتر مطالبات بازیکنان را پرداخت کرده تا آنها بدون دغدغه نیم فصل دوم را آغاز کنند.

 

زمانی در پایان و در پاسخ به این پرسش که شما یکی از منتقدان سرمربی استقلال بودید، آیا در نیم فصل دوم از او حمایت خواهیدکرد یا خیر؟ گفت: ما از سرمربی تیم حمایت خواهیم کرد تا استقلال بتواند نیم فصل دوم را با قدرت آغاز کرده تا به بالای جدول برسد.

 

مهر