زن شجاعی که فرماندۀ جنگ با داعش است +تصویر

زن شجاعی که فرماندۀ جنگ با داعش است +تصویر

روزنامه “تایمز” لندن گزارشی از یک زن کُرد منتشر کرد که از فرماندهان نبرد علیه داعش برای آزادسازی شهر “رقه” در شمال شرق سوریه است.

شیر زنان در برابر داعش چه کسانی هستند؟

زن شجاعی که فرماندۀ جنگ با داعش است +تصویر

روزنامه “تایمز” لندن گزارشی از یک زن کُرد منتشر کرد که از فرماندهان نبرد علیه داعش برای آزادسازی شهر “رقه” در شمال شرق سوریه است.

شیر زنان در برابر داعش چه کسانی هستند؟