سراج: گزارش حادثه قطار سمنان آماده شد

سراج: گزارش حادثه قطار سمنان آماده شد

به گزارش فارس ناصر سراج رییس سازمان بازرسی کل کشور در حاشیه مراسم بزرگداشت مرحوم شایانفر در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوال خبرنگار فارس درباره اقدام پیرامون حادثه قطار سمنان، اظهار داشت: از روز اول به موضوع حادثه قطار سمنان ورود کردیم و گزارش اولیه‌ای از این حادثه تهیه شده و یش از اینکه به این مجلس بیایم گزارش را امضا کرده و به رئیس قوه قضائیه ارسال کردم. سراج در پاسخ به سوالی درباره املاک شهرداری نیز گفت: پرونده به دادسرا ارسال شده است.
سراج همچنین درباره خبر انفصال از خدمت طیب‌نیا و نوبخت به دلیل پرونده حقوق‌های نجومی گفت: در این باره اطلاعی ندارم.
وی افزود: اتفاقا آقای طیب‌نیا دراین باره همکاری‌های خوبی داشته است.

سراج: گزارش حادثه قطار سمنان آماده شد

به گزارش فارس ناصر سراج رییس سازمان بازرسی کل کشور در حاشیه مراسم بزرگداشت مرحوم شایانفر در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوال خبرنگار فارس درباره اقدام پیرامون حادثه قطار سمنان، اظهار داشت: از روز اول به موضوع حادثه قطار سمنان ورود کردیم و گزارش اولیه‌ای از این حادثه تهیه شده و یش از اینکه به این مجلس بیایم گزارش را امضا کرده و به رئیس قوه قضائیه ارسال کردم. سراج در پاسخ به سوالی درباره املاک شهرداری نیز گفت: پرونده به دادسرا ارسال شده است.
سراج همچنین درباره خبر انفصال از خدمت طیب‌نیا و نوبخت به دلیل پرونده حقوق‌های نجومی گفت: در این باره اطلاعی ندارم.
وی افزود: اتفاقا آقای طیب‌نیا دراین باره همکاری‌های خوبی داشته است.