سنگ اندازی در کمک به بیماران تالاسمی

سنگ اندازی در کمک به بیماران تالاسمی

به گزارش جهان به نقل از مهر، رئیس بنیاد امور بیماری های خاص روز گذشته عنوان کرد که ۲۰۰ عدد پمپ مخصوص تزریق داروی آهن زدای بیماران تالاسمی در گمرک متوقف شده و به مقصد نرسیده است.

پمپ های تالاسمی در حالی به دست بیماران نیازمند نمی رسد که مدیر عامل انجمن تالاسمی ایران از کیفیت پایین پمپ های تولید داخل، پوشش بیمه ای نامناسب برای تهیه پمپ های با کیفیت و گرانی پمپ های با کیفیت گلایه می کند و عدم دسترسی بیماران به پمپ با کیفیت را یکی از موانع درمان تالاسمی ها می داند.

دکتر محمود هادی پور عضو هیئت مدیره انجمن تالاسمی ایران در تشریح این مسئله، به خبرنگار مهر می گوید: چند سال است که حمایت از تولید داخل بهانه ای برای سودجویی در زمینه درمان عزیزان تالاسمی شده است. شرکت هایی با مونتاژ تجهیزات بی کیفیت تحت پوشش تولید، وارد بازار شده و بیمه ها را به ایجاد نوعی حمایت انحصاری برای محصولات خود وادار می کنند.

پمپ دسفرال یکی از همین تجهیزات پزشکی است که نوع به ظاهر داخلی آن کمتر از چند ماه دوام می آورد و این در حالی است که بیمه هر چند سال فقط هزینه تهیه یک عدد پمپ داخلی را تقبل می نماید. اکثر بیماران قادر به پرداخت بالغ بر یک میلیون تومان هزینه تهیه پمپ با کیفیت نیستند و به ناچار نوع داخلی آن را تهیه می کنند و وقتی این پمپ ها خراب شوند، بیمه ها نیز حمایت خود را برای خرید پمپ جدید دریغ می کنند.

هادی پور با انتقاد از شعارزدگی در حمایت از تولید داخل، می گوید: یکی از تولید کنندگان پمپ موتور کالای خود را از کارخانه ای تهیه می کند که شرکتی پاکستانی نیز مشتری همان کارخانه است حال آنکه تولید کننده پاکستانی محصول خود را کمتر از یک چهارم قیمت تولید کننده ایرانی عرضه می کند.

این کارشناس تالاسمی، مشکل ۲۰۰ پمپ مانده در گمرک را از یک سو سنگ اندازی هایی می داند که به نام حمایت از تولید داخل انجام می شود و از سوی دیگر این مشکل را به برخورد نامناسب گمرک با کالاهای اهدایی می داند.

هادی پور اضافه می کند: چند سال پیش هم انجمن تالاسمی ایران با مشکل مشابهی مواجه شد و گمرک با شعار حمایت از تولید داخل برای پمپ های اهدایی به انجمن تعرفه واردات وضع نمود. در آن زمان پس از تلاش فراوان پمپ ها بدون پرداخت تعرفه وارد کشور شد و در اختیار بیماران قرار گرفت. ولی به دلیل زمان بسیار طولانی و سختی روند ترخیص این اقلام، تصمیم انجمن تالاسمی بر آن شد که از خیرین بخواهد پمپ ها را از نمایندگی های داخلی شرکت های معتبر تهیه نموده و در اختیار عزیزان تحت درمان با آهن زدای تزریقی قرار دهند.

عضو هیئت مدیره انجمن تالاسمی ایران، خواهان تبیین قوانینی شد که ورود کالاهای اهدایی سازمان های مردم نهاد را به کشور تسهیل کنند و از مسئولین امر درخواست نمود با توجه به نیاز وافر عزیزان تالاسمی به این کالای پزشکی، نسبت به ترخیص و توزیع فوری پمپ های اهدایی تزریق داروی آهن زدا اقدام نمایند.

سنگ اندازی در کمک به بیماران تالاسمی

به گزارش جهان به نقل از مهر، رئیس بنیاد امور بیماری های خاص روز گذشته عنوان کرد که ۲۰۰ عدد پمپ مخصوص تزریق داروی آهن زدای بیماران تالاسمی در گمرک متوقف شده و به مقصد نرسیده است.

پمپ های تالاسمی در حالی به دست بیماران نیازمند نمی رسد که مدیر عامل انجمن تالاسمی ایران از کیفیت پایین پمپ های تولید داخل، پوشش بیمه ای نامناسب برای تهیه پمپ های با کیفیت و گرانی پمپ های با کیفیت گلایه می کند و عدم دسترسی بیماران به پمپ با کیفیت را یکی از موانع درمان تالاسمی ها می داند.

دکتر محمود هادی پور عضو هیئت مدیره انجمن تالاسمی ایران در تشریح این مسئله، به خبرنگار مهر می گوید: چند سال است که حمایت از تولید داخل بهانه ای برای سودجویی در زمینه درمان عزیزان تالاسمی شده است. شرکت هایی با مونتاژ تجهیزات بی کیفیت تحت پوشش تولید، وارد بازار شده و بیمه ها را به ایجاد نوعی حمایت انحصاری برای محصولات خود وادار می کنند.

پمپ دسفرال یکی از همین تجهیزات پزشکی است که نوع به ظاهر داخلی آن کمتر از چند ماه دوام می آورد و این در حالی است که بیمه هر چند سال فقط هزینه تهیه یک عدد پمپ داخلی را تقبل می نماید. اکثر بیماران قادر به پرداخت بالغ بر یک میلیون تومان هزینه تهیه پمپ با کیفیت نیستند و به ناچار نوع داخلی آن را تهیه می کنند و وقتی این پمپ ها خراب شوند، بیمه ها نیز حمایت خود را برای خرید پمپ جدید دریغ می کنند.

هادی پور با انتقاد از شعارزدگی در حمایت از تولید داخل، می گوید: یکی از تولید کنندگان پمپ موتور کالای خود را از کارخانه ای تهیه می کند که شرکتی پاکستانی نیز مشتری همان کارخانه است حال آنکه تولید کننده پاکستانی محصول خود را کمتر از یک چهارم قیمت تولید کننده ایرانی عرضه می کند.

این کارشناس تالاسمی، مشکل ۲۰۰ پمپ مانده در گمرک را از یک سو سنگ اندازی هایی می داند که به نام حمایت از تولید داخل انجام می شود و از سوی دیگر این مشکل را به برخورد نامناسب گمرک با کالاهای اهدایی می داند.

هادی پور اضافه می کند: چند سال پیش هم انجمن تالاسمی ایران با مشکل مشابهی مواجه شد و گمرک با شعار حمایت از تولید داخل برای پمپ های اهدایی به انجمن تعرفه واردات وضع نمود. در آن زمان پس از تلاش فراوان پمپ ها بدون پرداخت تعرفه وارد کشور شد و در اختیار بیماران قرار گرفت. ولی به دلیل زمان بسیار طولانی و سختی روند ترخیص این اقلام، تصمیم انجمن تالاسمی بر آن شد که از خیرین بخواهد پمپ ها را از نمایندگی های داخلی شرکت های معتبر تهیه نموده و در اختیار عزیزان تحت درمان با آهن زدای تزریقی قرار دهند.

عضو هیئت مدیره انجمن تالاسمی ایران، خواهان تبیین قوانینی شد که ورود کالاهای اهدایی سازمان های مردم نهاد را به کشور تسهیل کنند و از مسئولین امر درخواست نمود با توجه به نیاز وافر عزیزان تالاسمی به این کالای پزشکی، نسبت به ترخیص و توزیع فوری پمپ های اهدایی تزریق داروی آهن زدا اقدام نمایند.

سنگ اندازی در کمک به بیماران تالاسمی

بک لینک قوی

خرم خبر