سوءاستفاده اصلاح‌طلبان از یک توئیت‌قدیمی

سوءاستفاده اصلاح‌طلبان از یک توئیت‌قدیمی

به گزارش جهان به نقل از تسنیم، عصر امروز و ساعتی پس از پایان یافتن فرآیند برگزاری انتخابات ریاست مجلس خبرگان رهبری، یک پست از حسن روحانی در شبکه‌های اجتماعی با وسعت بالایی توسط جمعی از اصلاح‌طلبان و به‌تبع، برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی در شبکه اجتماعی توئیتر به‌طور قابل توجهی پیگیری شد.
 
توئیت یا پست منتشر شده از حسن روحانی رئیس جمهوری این محتوا را داشت: “تمایل دارم برای یک بار هم شده برای اجرای مسئله بسیار مهمی که برای همه اهمیت دارد، بنابر به یکی از اصول قانون اساسی از مردم سؤال شود”.
 
این توئیت در نگاه اول، مربوط به امروز بود و بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی بدون توجه به اینکه این توئیت مربوط به چه‌زمانی است، اقدام به بازنشر و یا تحلیل این موضوع پرداختند. این کاربران حتی اقدام به ایجاد هشتگی برای منسجم کردن کار خود کرده و با بالابردن تعداد توئیت‌های خود در قالب این هشتگ، هشتگ مورد نظر را نیز جزو ترندهای توئیتر (برترها) بردند.
 
نکته قابل تأمل این است که تمام این ماجرا که بسیاری از کاربران بدون توجه به آن اقدام به بازنشر و حتی تحلیل‌های عجیب و غریب پیرامون آن کرده بودند، مربوط به یک پست توئیتری از رئیس جمهوری در سال 2105 است نه امروز. بررسی تصویر منتشره از توئیت رئیس جمهور در برخی کانال‌های تلگرامی هم نکته جالب‌تری را نشان می‌دهد و آن اینکه تصویر منتشره از این توئیت، “دستکاری شده” و تاریخ آن از زیر مطلب “حذف” شده است.
 
توئیت روحانی ــ به تاریخ توئیت توجه کنید
 

تاریخ درج‌شده در ذیل این پست اکانت رئیس جمهور نشان می‌دهد که رئیس جمهور یا کاربری که اکانت وی را مدیریت می‌کند، این پست را در 4 ژوئن سال 2015 و در ساعت 2:27 عصر توئیت کرده است.
 
رئیس جمهور اولین بار در دی ماه سال 93 بود که موضوع نظرخواهی از مردم را در برخی مسائل مطرح کرده و آن زمان گفته بود: برای یک بار هم که شده، درباره مسئله بسیار مهم که ممکن است اختلافی هم باشد. [مسئله‌ای که] برای همه اهمیت دارد و در زندگی همه تأثیرگذار است، نظر مستقیم مردم پرسیده شود.
 
رئیس جمهور این جمله را همان سال بیان کرد و اندکی بعد متوجه شد که موضوع مطرح شده از سوی وی، خلاف قانون اساسی بوده و حتی دیگر خودش هم این موضوع را پیگیری نکرد.
 
حالا مشخص نیست چرا درست در روزی که دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری افتتاح شده و رئیس و هیئت رئیسه این مجلس نیز انتخاب شده‌اند، چرا این موضوع توسط برخی این‌قدر بولد می‌شود تا جایی که برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی، توئیت سال 2015 حسن روحانی را بدون توجه به تاریخش، مربوط به امروز دانسته و در تحلیل آن، از احتمال برگزاری رفراندوم درباره برگزاری انتخابات ریاست و هیئت رئیسه خبرگان خبر دادند!!
 
شاید این‌گونه موضوعات که بیشتر به یک “خط فریب برای منحرف کردن افکار اجتماعی” تبدیل شده است، با موضع‌گیری صریح مسئولان نهاد ریاست جمهوری درباره این موضوع و اینکه مطلب منتشره مربوط به سال قبل است و رئیس جمهور هیچ قصدی برای برگزاری رفراندوم درباره هیچ موضوعی را ندارد، پایان یابد.

سوءاستفاده اصلاح‌طلبان از یک توئیت‌قدیمی

به گزارش جهان به نقل از تسنیم، عصر امروز و ساعتی پس از پایان یافتن فرآیند برگزاری انتخابات ریاست مجلس خبرگان رهبری، یک پست از حسن روحانی در شبکه‌های اجتماعی با وسعت بالایی توسط جمعی از اصلاح‌طلبان و به‌تبع، برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی در شبکه اجتماعی توئیتر به‌طور قابل توجهی پیگیری شد.
 
توئیت یا پست منتشر شده از حسن روحانی رئیس جمهوری این محتوا را داشت: “تمایل دارم برای یک بار هم شده برای اجرای مسئله بسیار مهمی که برای همه اهمیت دارد، بنابر به یکی از اصول قانون اساسی از مردم سؤال شود”.
 
این توئیت در نگاه اول، مربوط به امروز بود و بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی بدون توجه به اینکه این توئیت مربوط به چه‌زمانی است، اقدام به بازنشر و یا تحلیل این موضوع پرداختند. این کاربران حتی اقدام به ایجاد هشتگی برای منسجم کردن کار خود کرده و با بالابردن تعداد توئیت‌های خود در قالب این هشتگ، هشتگ مورد نظر را نیز جزو ترندهای توئیتر (برترها) بردند.
 
نکته قابل تأمل این است که تمام این ماجرا که بسیاری از کاربران بدون توجه به آن اقدام به بازنشر و حتی تحلیل‌های عجیب و غریب پیرامون آن کرده بودند، مربوط به یک پست توئیتری از رئیس جمهوری در سال 2105 است نه امروز. بررسی تصویر منتشره از توئیت رئیس جمهور در برخی کانال‌های تلگرامی هم نکته جالب‌تری را نشان می‌دهد و آن اینکه تصویر منتشره از این توئیت، “دستکاری شده” و تاریخ آن از زیر مطلب “حذف” شده است.
 
توئیت روحانی ــ به تاریخ توئیت توجه کنید
 

تاریخ درج‌شده در ذیل این پست اکانت رئیس جمهور نشان می‌دهد که رئیس جمهور یا کاربری که اکانت وی را مدیریت می‌کند، این پست را در 4 ژوئن سال 2015 و در ساعت 2:27 عصر توئیت کرده است.
 
رئیس جمهور اولین بار در دی ماه سال 93 بود که موضوع نظرخواهی از مردم را در برخی مسائل مطرح کرده و آن زمان گفته بود: برای یک بار هم که شده، درباره مسئله بسیار مهم که ممکن است اختلافی هم باشد. [مسئله‌ای که] برای همه اهمیت دارد و در زندگی همه تأثیرگذار است، نظر مستقیم مردم پرسیده شود.
 
رئیس جمهور این جمله را همان سال بیان کرد و اندکی بعد متوجه شد که موضوع مطرح شده از سوی وی، خلاف قانون اساسی بوده و حتی دیگر خودش هم این موضوع را پیگیری نکرد.
 
حالا مشخص نیست چرا درست در روزی که دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری افتتاح شده و رئیس و هیئت رئیسه این مجلس نیز انتخاب شده‌اند، چرا این موضوع توسط برخی این‌قدر بولد می‌شود تا جایی که برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی، توئیت سال 2015 حسن روحانی را بدون توجه به تاریخش، مربوط به امروز دانسته و در تحلیل آن، از احتمال برگزاری رفراندوم درباره برگزاری انتخابات ریاست و هیئت رئیسه خبرگان خبر دادند!!
 
شاید این‌گونه موضوعات که بیشتر به یک “خط فریب برای منحرف کردن افکار اجتماعی” تبدیل شده است، با موضع‌گیری صریح مسئولان نهاد ریاست جمهوری درباره این موضوع و اینکه مطلب منتشره مربوط به سال قبل است و رئیس جمهور هیچ قصدی برای برگزاری رفراندوم درباره هیچ موضوعی را ندارد، پایان یابد.

سوءاستفاده اصلاح‌طلبان از یک توئیت‌قدیمی

فانتزی