سوریه عرصه جنگ نیابتی آمریکا است

سوریه عرصه جنگ نیابتی آمریکا است

به گزارش جهان به نقل از میزان، محمد صادق کوشکی، در برنامه “بدون خط خوردگی” ، با اشاره به وضعیت بحران سوریه و دخالت قدرت‌های خارجی در این بحران تصریح کرد : فضای بحران سوریه به یک فضای بین‌المللی تبدیل شده و شاید بتوان گفت جنگ جهانی کوچکی در سوریه شکل گرفته است، جنگی که کل امنیت منطقه وحتی جهان را تهدید می‌کند.
 
این کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه سه کشور ایران، روسیه و سوریه برای کسب موفقیت بیشتر جهت مبارزه با تروریسم‌ نیازمند صحنه ی دیپلماسی دفاعی هستند و این موضوع با هماهنگی و پشتیبانی در عرصه‌ی رسانه‌ای و تبلیغاتی راحت‌تر محقق می‌شود در بخش دیگری از صحبت‌های خود در این برنامه  گفت: آمریکایی‌ها به صورت صریح از جبهه النصره و اقدامات تروریستی آن در سوریه حمایت می‌کنند و از فعالیت ها و هماهنگی هایی که بر علیه این گروه در حال صورت گرفتن است ، خشنود نیستند .
 
وی همچنین با بیان این که آمریکایی‌‌ها علاقمند نیستند که به صورت مستقیم وارد درگیری در این منطقه شوند و در همین راستا به صورت نیابتی عمل می‌کنند، افزود: آنها از قبل ایجاد یک جنگ 30 ساله را برای غرب آسیا پیش بینی کرده‌اند و به صراحت نیز اعلام کرده‌اند  که خود را برای چنین جنگی آماده کرده‌اند.

 

سوریه عرصه جنگ نیابتی آمریکا است

به گزارش جهان به نقل از میزان، محمد صادق کوشکی، در برنامه “بدون خط خوردگی” ، با اشاره به وضعیت بحران سوریه و دخالت قدرت‌های خارجی در این بحران تصریح کرد : فضای بحران سوریه به یک فضای بین‌المللی تبدیل شده و شاید بتوان گفت جنگ جهانی کوچکی در سوریه شکل گرفته است، جنگی که کل امنیت منطقه وحتی جهان را تهدید می‌کند.
 
این کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه سه کشور ایران، روسیه و سوریه برای کسب موفقیت بیشتر جهت مبارزه با تروریسم‌ نیازمند صحنه ی دیپلماسی دفاعی هستند و این موضوع با هماهنگی و پشتیبانی در عرصه‌ی رسانه‌ای و تبلیغاتی راحت‌تر محقق می‌شود در بخش دیگری از صحبت‌های خود در این برنامه  گفت: آمریکایی‌ها به صورت صریح از جبهه النصره و اقدامات تروریستی آن در سوریه حمایت می‌کنند و از فعالیت ها و هماهنگی هایی که بر علیه این گروه در حال صورت گرفتن است ، خشنود نیستند .
 
وی همچنین با بیان این که آمریکایی‌‌ها علاقمند نیستند که به صورت مستقیم وارد درگیری در این منطقه شوند و در همین راستا به صورت نیابتی عمل می‌کنند، افزود: آنها از قبل ایجاد یک جنگ 30 ساله را برای غرب آسیا پیش بینی کرده‌اند و به صراحت نیز اعلام کرده‌اند  که خود را برای چنین جنگی آماده کرده‌اند.

 

سوریه عرصه جنگ نیابتی آمریکا است

استخدام