سیل پیام های تشکر استقلالی ها برای دروازه بان پرسپولیسی!

سیل پیام های تشکر استقلالی ها برای دروازه بان پرسپولیسی!

علیرضا بیرانوند قرار بود نیم فصل به پرسپولیس منتقل شود اما این انتقال انجام نشد با این حال وی بارها پرسپولیسی بودن خود را اعلام کرد.

این مسئله باعث شد پیش از بازی پرسپولیس برابر نفت استقلالی ها بیرانوند رامتهم کنند که قصد دارد در این بازی به نفع قرمزها بازی کند و احتمالا عملکرد ضعیفی خواهد داشت.

حتی به صفحه شخصی بیرانوند در نیز حمله شد تا به این شکل تحت فشار قرار بگیرد و جالب اینکه به گفته خود بیرانوند، حتی مربیان نفت نیز تا حدی به عملکرد وی شک داشتند و مطمئن نبودند که او بهترین عملکردش را ارائه کند.

گلر پرسپولیسی نفت اما بهترین عملکردش مقابل قرمزها بود و به تنها دروازه بانی تبدیل شد که توانست مقابل تیم هجومی برانکو کلین شیت کند.

نفت در روز خوب بیرانوند پرسپولیس را شکست داد تا استقلال بتواند دوباره صدرنشین شود و حالا موضع استقلالی ها نسبت به این گلر تغییر کرده تا جایی که در صفحه او می توان پیام های تشکر آمیز آبی ها را تماشا کرد.

سیل پیام های تشکر استقلالی ها برای دروازه بان پرسپولیسی!

علیرضا بیرانوند قرار بود نیم فصل به پرسپولیس منتقل شود اما این انتقال انجام نشد با این حال وی بارها پرسپولیسی بودن خود را اعلام کرد.

این مسئله باعث شد پیش از بازی پرسپولیس برابر نفت استقلالی ها بیرانوند رامتهم کنند که قصد دارد در این بازی به نفع قرمزها بازی کند و احتمالا عملکرد ضعیفی خواهد داشت.

حتی به صفحه شخصی بیرانوند در نیز حمله شد تا به این شکل تحت فشار قرار بگیرد و جالب اینکه به گفته خود بیرانوند، حتی مربیان نفت نیز تا حدی به عملکرد وی شک داشتند و مطمئن نبودند که او بهترین عملکردش را ارائه کند.

گلر پرسپولیسی نفت اما بهترین عملکردش مقابل قرمزها بود و به تنها دروازه بانی تبدیل شد که توانست مقابل تیم هجومی برانکو کلین شیت کند.

نفت در روز خوب بیرانوند پرسپولیس را شکست داد تا استقلال بتواند دوباره صدرنشین شود و حالا موضع استقلالی ها نسبت به این گلر تغییر کرده تا جایی که در صفحه او می توان پیام های تشکر آمیز آبی ها را تماشا کرد.