شاید لابی من ضعیف است که سرمربی استقلال نمی شوم

شاید لابی من ضعیف است که سرمربی استقلال نمی شوم

 پیشکسوت استقلال گفت:چطور عباس کردنوری به عنوان عضو هیات مدیره می آید و می خواهد در آکادمی فعالیت کند؟

صادق ورمزیار در گفت و گو با کاپ،درباره انتخاب علیرضا منصوریان به عنوان سرمربی استقلال اظهار داشت:منصوریانکارسختی را در استقلال پیش رو دارد اما از صمیم قلب امیدوارم او بتواند موفق بوده و استقلال را به جایگاهی که شایسته نامش است برساند.موفق شدن منصوریان یعنی آغاز حضور مربیان جوان در استقلال و ادامه این راه اما اگر خدای ناکرده منصوریان نتواند به موفقیتی نرسد دیگر مدیران استقلال به مربیان جوان اعتماد نخواهند کرد.هر چند درباره خودم باید بگویم شاید لابی ام ضعیف بوده است که تا حالا نه سرمربی استقلال شده ام و نه پیشنهاد سرمربیگری دریافت کرده ام.

پیشکسوت درباره حضور عباس کردنوری در آکادمی استقلال گفت: یک سوال برای من مطرح شده است و خیلی دوست دارم یکی از اعضای محترم هیات مدیره استقلال به این پرسش پاسخ بدهد،هیات مدیره یعنی بالاترین مرجع در باشگاه ها و مدیرعامل زیر نظر هیات مدیره کار کند حالا چطور عباس کردنوری به عنوان عضو هیات مدیره می آید و می خواهد در آکادمی فعالیت کند؟آکادمی یعنی زیر مجموعه مدیرعامل و این اصلا درست نیست که هیات مدیره بیاید و به جای نظارت به مدیر عامل کارمند او شود.

وی ادامه داد:با این اتفاق هیات مدیره می تواند از مدیرعامل ایرادبگیرد؟ضمن این که بسیاری از پیشکسوتان استقلال هستند که می توانند بهتر فعالیت کنند،پیشکسوتان خاک استقلال را خورده اند و می توانند تجربیات ارزشمندشان را به نسل جوان تر انتقال دهند ،این یعنی آکادمی درست و فوتبالی ،واقعا نمی دانم حالا چرا چنین اتفاقی افتاده است و چه مسایلی مطرح بوده است اما از نظر قانونی ایراد دارد.
ورمزیار خاطرنشان ساخت:این که هیات مدیره دنبال مسافرت و مصاحبه باشد به تیم کمکی نمی کند هیات مدیره باید در بهبود وضیت اوضاع استقلال تلاشش را به کارگیرد.شاید این مثال قدیمی باشد اما بازهم باید گفت آیا هیات مدیره بارسلون و یا ریال مادرید را کسی می شناسد؟مسلما نه و امیدوارم هیات مدیره جدید استقلال با این دیدگاه وارد کارزار شود.

شاید لابی من ضعیف است که سرمربی استقلال نمی شوم

 پیشکسوت استقلال گفت:چطور عباس کردنوری به عنوان عضو هیات مدیره می آید و می خواهد در آکادمی فعالیت کند؟

صادق ورمزیار در گفت و گو با کاپ،درباره انتخاب علیرضا منصوریان به عنوان سرمربی استقلال اظهار داشت:منصوریانکارسختی را در استقلال پیش رو دارد اما از صمیم قلب امیدوارم او بتواند موفق بوده و استقلال را به جایگاهی که شایسته نامش است برساند.موفق شدن منصوریان یعنی آغاز حضور مربیان جوان در استقلال و ادامه این راه اما اگر خدای ناکرده منصوریان نتواند به موفقیتی نرسد دیگر مدیران استقلال به مربیان جوان اعتماد نخواهند کرد.هر چند درباره خودم باید بگویم شاید لابی ام ضعیف بوده است که تا حالا نه سرمربی استقلال شده ام و نه پیشنهاد سرمربیگری دریافت کرده ام.

پیشکسوت درباره حضور عباس کردنوری در آکادمی استقلال گفت: یک سوال برای من مطرح شده است و خیلی دوست دارم یکی از اعضای محترم هیات مدیره استقلال به این پرسش پاسخ بدهد،هیات مدیره یعنی بالاترین مرجع در باشگاه ها و مدیرعامل زیر نظر هیات مدیره کار کند حالا چطور عباس کردنوری به عنوان عضو هیات مدیره می آید و می خواهد در آکادمی فعالیت کند؟آکادمی یعنی زیر مجموعه مدیرعامل و این اصلا درست نیست که هیات مدیره بیاید و به جای نظارت به مدیر عامل کارمند او شود.

وی ادامه داد:با این اتفاق هیات مدیره می تواند از مدیرعامل ایرادبگیرد؟ضمن این که بسیاری از پیشکسوتان استقلال هستند که می توانند بهتر فعالیت کنند،پیشکسوتان خاک استقلال را خورده اند و می توانند تجربیات ارزشمندشان را به نسل جوان تر انتقال دهند ،این یعنی آکادمی درست و فوتبالی ،واقعا نمی دانم حالا چرا چنین اتفاقی افتاده است و چه مسایلی مطرح بوده است اما از نظر قانونی ایراد دارد.
ورمزیار خاطرنشان ساخت:این که هیات مدیره دنبال مسافرت و مصاحبه باشد به تیم کمکی نمی کند هیات مدیره باید در بهبود وضیت اوضاع استقلال تلاشش را به کارگیرد.شاید این مثال قدیمی باشد اما بازهم باید گفت آیا هیات مدیره بارسلون و یا ریال مادرید را کسی می شناسد؟مسلما نه و امیدوارم هیات مدیره جدید استقلال با این دیدگاه وارد کارزار شود.