شرایط کشور برای منتخبان مجلس بیان شد

شرایط کشور برای منتخبان مجلس بیان شد

به گزارش جهان به نقل از مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی بعد از ظهر امروز در پایان نشست دو روزه منتخبان مجلس دهم گفت: این جلسات برگزار شد تا شما در ابتدای کار مجلس هر تصمیمی که خواستید بگیرید در زمینه های گوناگون نسبت به آن دقت نظر داشته باشید.
 
وی افزود: فلسفه وجودی این جلسه همان طور که قبلا هم گفتم این بود که عزیزانی که انتخاب شدند فرصت خوبی داشته باشند تا با هم آشنا شده و ضمن این آشنایی از ساز و کارهای اجرایی مجلس مطلع باشند تا از همان روز اولی که شعب در مجلس تشکیل می شود، کار سامان پیدا کند.
 
رئیس مجلس ادامه داد: در این دو روز شرایط کشور در حدی که مقدور و میسور بود، بیان شد.
 
لاریجانی خاطرنشان کرد:  اگر مجالی بود در آینده نشست دیگری با کیفیت بیشتر از سوی مسئولین اجرایی برگزار خواهد شد.
 
به گزارش مهر، پس از پایان سخنان علی لاریجانی، نوروزی منتخب مردم رباط کریم گفت: مجلس دهم مدافع شهدای سوریه است و پس از آن منتخبین فریاد یا زینب (س) سر دادند.

شرایط کشور برای منتخبان مجلس بیان شد

به گزارش جهان به نقل از مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی بعد از ظهر امروز در پایان نشست دو روزه منتخبان مجلس دهم گفت: این جلسات برگزار شد تا شما در ابتدای کار مجلس هر تصمیمی که خواستید بگیرید در زمینه های گوناگون نسبت به آن دقت نظر داشته باشید.
 
وی افزود: فلسفه وجودی این جلسه همان طور که قبلا هم گفتم این بود که عزیزانی که انتخاب شدند فرصت خوبی داشته باشند تا با هم آشنا شده و ضمن این آشنایی از ساز و کارهای اجرایی مجلس مطلع باشند تا از همان روز اولی که شعب در مجلس تشکیل می شود، کار سامان پیدا کند.
 
رئیس مجلس ادامه داد: در این دو روز شرایط کشور در حدی که مقدور و میسور بود، بیان شد.
 
لاریجانی خاطرنشان کرد:  اگر مجالی بود در آینده نشست دیگری با کیفیت بیشتر از سوی مسئولین اجرایی برگزار خواهد شد.
 
به گزارش مهر، پس از پایان سخنان علی لاریجانی، نوروزی منتخب مردم رباط کریم گفت: مجلس دهم مدافع شهدای سوریه است و پس از آن منتخبین فریاد یا زینب (س) سر دادند.

شرایط کشور برای منتخبان مجلس بیان شد

فروش بک لینک

میهن دانلود