صدور سوخت هواپیما ۵ برابر شد

صدور سوخت هواپیما ۵ برابر شد

به گزارش جهان، اسماعیل حشم فیروز در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت صادرات انواع فرآورده‌های نفتی ایران، گفت: سال گذشته صادرات گازوئیل از جهشی ۳۲۷ درصدی در مقایسه با سال ۱۳۹۳ برخوردار شده است.

مدیر صادرات و واردات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اعلام اینکه سال گذشته بیش از ۲۷ هزار تن گازوئیل توسط ایران به بازارهای جهانی و منطقه‌ای صادرات شده است، تصریح کرد: این درحالی است که کل صادرات گازوئیل ایران در سال ۹۳ حدود ۸ هزار تن بوده است.

این مقام مسئول از رشد ۲۶۰ درصدی صادرات نفت سفید ایران سخن گفت و اظهار داشت: سال ۹۳ در حالی صادرات نفت سفید ایران حدود ۵۰۰ تن بوده که سال گذشته حجم صادرات این محصول نفتی به ۱۳ هزار و ۵۰۰ تن رسیده است.

وی همچنین با اشاره به افزایش پنج برابری صادرات بنزین و سوخت هواپیمای ایران در سال ۹۴، بیان کرد: حجم صادرات سوخت هواپیما از سه هزار تن به ۱۵ هزار تن در سال ۹۴ افزایش یافته است.

حشم فیروز درباره توقف صادرات نفتا در سال ۹۴، تاکید کرد: سال گذشته نفتایی صادر نشده اما سال ۹۳ حجم صادرات این فرآورده نفتی حدود ۶۶ هزار تن بود.

مدیر صادرات و واردات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در ادامه با اشاره به صادرات بیش از ۱۲۷ هزار تن گاز مایع توسط ایران در سال ۹۴، از کاهش ۲۰ درصدی صادرات گوگرد خبر داد و افزود: سال گذشته تنها ۷۰ هزار تن گوگرد پالایشگاه های نفت کشور به بازار صادر شده است.

این مقام مسئول درباره فروش سوخت از طریق مراکز بانکرینگ ایران در خلیج فارس و تنگه هرمز، گفت: سال گذشته حجم فروش نفت کوره از طریق مراکز بانکرینگ به چهار میلیون و ۴۰۰ هزار تن رسید که در مقایسه با سال ۹۳ رشدی حدود ۲۶ درصدی را تجربه می کند.

حشم فیروز با بیان اینکه میزان بانکرینگ گازوئیل ایران در سال ۹۴ هم حدود ۴۲۰ تن بود، خاطرنشان کرد: این درحالی است که حجم بانکرینگ گازوئیل در سال ۹۳ حدود ۱۲۴ تن بوده که رشدی حدود ۹۴ درصدی داشته است.

صدور سوخت هواپیما ۵ برابر شد

به گزارش جهان، اسماعیل حشم فیروز در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت صادرات انواع فرآورده‌های نفتی ایران، گفت: سال گذشته صادرات گازوئیل از جهشی ۳۲۷ درصدی در مقایسه با سال ۱۳۹۳ برخوردار شده است.

مدیر صادرات و واردات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اعلام اینکه سال گذشته بیش از ۲۷ هزار تن گازوئیل توسط ایران به بازارهای جهانی و منطقه‌ای صادرات شده است، تصریح کرد: این درحالی است که کل صادرات گازوئیل ایران در سال ۹۳ حدود ۸ هزار تن بوده است.

این مقام مسئول از رشد ۲۶۰ درصدی صادرات نفت سفید ایران سخن گفت و اظهار داشت: سال ۹۳ در حالی صادرات نفت سفید ایران حدود ۵۰۰ تن بوده که سال گذشته حجم صادرات این محصول نفتی به ۱۳ هزار و ۵۰۰ تن رسیده است.

وی همچنین با اشاره به افزایش پنج برابری صادرات بنزین و سوخت هواپیمای ایران در سال ۹۴، بیان کرد: حجم صادرات سوخت هواپیما از سه هزار تن به ۱۵ هزار تن در سال ۹۴ افزایش یافته است.

حشم فیروز درباره توقف صادرات نفتا در سال ۹۴، تاکید کرد: سال گذشته نفتایی صادر نشده اما سال ۹۳ حجم صادرات این فرآورده نفتی حدود ۶۶ هزار تن بود.

مدیر صادرات و واردات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در ادامه با اشاره به صادرات بیش از ۱۲۷ هزار تن گاز مایع توسط ایران در سال ۹۴، از کاهش ۲۰ درصدی صادرات گوگرد خبر داد و افزود: سال گذشته تنها ۷۰ هزار تن گوگرد پالایشگاه های نفت کشور به بازار صادر شده است.

این مقام مسئول درباره فروش سوخت از طریق مراکز بانکرینگ ایران در خلیج فارس و تنگه هرمز، گفت: سال گذشته حجم فروش نفت کوره از طریق مراکز بانکرینگ به چهار میلیون و ۴۰۰ هزار تن رسید که در مقایسه با سال ۹۳ رشدی حدود ۲۶ درصدی را تجربه می کند.

حشم فیروز با بیان اینکه میزان بانکرینگ گازوئیل ایران در سال ۹۴ هم حدود ۴۲۰ تن بود، خاطرنشان کرد: این درحالی است که حجم بانکرینگ گازوئیل در سال ۹۳ حدود ۱۲۴ تن بوده که رشدی حدود ۹۴ درصدی داشته است.

صدور سوخت هواپیما ۵ برابر شد

خرید بک لینک

عکس