صنایع کوچک را احیا می‌کنیم/ برای حل مشکل بانکی تولیدکنندگان در حال رایزنی هستیم

صنایع کوچک را احیا می‌کنیم/ برای حل مشکل بانکی تولیدکنندگان در حال رایزنی هستیم

وزیر صنعت،معدن و تجارت در گفتگو با خبرنگار ایلنا در خصوص برنامه های این وزارتخانه برای صنایع کوچک و متوسط گفت: اولویت کاری دولت در سال ۹۵ احیاء واحدهای تولیدی و واگذاری طرح‌های عمرانی است و بر همین اساس ما تمرکز خود بر احیای صنایع متوسط و کوچک اختصاص داده‌ایم زیرا صنایع بزرگ ما مشکل خاصی ندارند.

نعمت‌زاده تصریح کرد: اولویت ما ابتدا واحدهایی است که با تمام ظرفیت کار نمی‌کنند سپس واحدهایی که راکد شده اند و بعد از آن واحدهایی که در شرف تکمیل هستند.

وی تصریح کرد: همانطور که بارها اعلام کرده‌ایم علاوه بر مشکل نقدینگی و سرمایه در گردش، چک‌های برگشتی و مطالبات معوق بانکها جزو مهمترین مشکلات تولید کنندگان است که در حال رایزنی برای حل این مشکل هستیم .

وزیر صنعت،معدن و تجارت در پایان  تصریح کرد:در بودجه سال ۹۵ ما ۱۳ هزار میلیارد ریال برای واحدهای کوچک و ۳ هزار میلیارد ریال برای واحد های متوسط اختصاص داده‌ایم.

صنایع کوچک را احیا می‌کنیم/ برای حل مشکل بانکی تولیدکنندگان در حال رایزنی هستیم

وزیر صنعت،معدن و تجارت در گفتگو با خبرنگار ایلنا در خصوص برنامه های این وزارتخانه برای صنایع کوچک و متوسط گفت: اولویت کاری دولت در سال ۹۵ احیاء واحدهای تولیدی و واگذاری طرح‌های عمرانی است و بر همین اساس ما تمرکز خود بر احیای صنایع متوسط و کوچک اختصاص داده‌ایم زیرا صنایع بزرگ ما مشکل خاصی ندارند.

نعمت‌زاده تصریح کرد: اولویت ما ابتدا واحدهایی است که با تمام ظرفیت کار نمی‌کنند سپس واحدهایی که راکد شده اند و بعد از آن واحدهایی که در شرف تکمیل هستند.

وی تصریح کرد: همانطور که بارها اعلام کرده‌ایم علاوه بر مشکل نقدینگی و سرمایه در گردش، چک‌های برگشتی و مطالبات معوق بانکها جزو مهمترین مشکلات تولید کنندگان است که در حال رایزنی برای حل این مشکل هستیم .

وزیر صنعت،معدن و تجارت در پایان  تصریح کرد:در بودجه سال ۹۵ ما ۱۳ هزار میلیارد ریال برای واحدهای کوچک و ۳ هزار میلیارد ریال برای واحد های متوسط اختصاص داده‌ایم.