ضوابط اجرایی قانون بودجه 95 ابلاغ شد

ضوابط اجرایی قانون بودجه 95 ابلاغ شد

به گزارش جهان به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور مصوبه دولت درخصوص جزییات ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1395 کل کشور را ابلاغ کرد.

این مصوبه در جلسه هیئت وزیران مورخ 19 خرداد 95 به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده است.

ضوابط اجرایی قانون بودجه 95 ابلاغ شد

به گزارش جهان به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور مصوبه دولت درخصوص جزییات ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1395 کل کشور را ابلاغ کرد.

این مصوبه در جلسه هیئت وزیران مورخ 19 خرداد 95 به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده است.

ضوابط اجرایی قانون بودجه 95 ابلاغ شد

آهنگ جدید