طعنه سنگین هدایتی به طارمی و رضاییان +تصویر

طعنه سنگین هدایتی به طارمی و رضاییان +تصویر

مهدی طارمی و رامین رضاییان برخلاف انتظار مدیران و طرفداران پرسپولیس با یک تیم ترکیه‌ای قرارداد بستند. طرفداران پرسپولیس شایعات پیوستن این دو بازیکن پرسپولیس را باور نداشتند تا اینکه تصاویر امضای قرارداد این دو بازیکن با تیم ریزه اسپور منتشر شد. پس از انتشار این تصاویر سیل واکنش‌ها و انتقادات به این دو پرسپولیسی سابق به راه افتاد به طوری‌که وکیل مهدی طارمی مجبور شد صفحه اینستاگرامش را ببندد.

یکی از کسانی که از تصمیم این دو بازیکن بسیار ناراحت و شوکه شده حسین هدایتی، از مدیران پرسپولیس است. او در پیامی در اینستاگرام با طعنه به آنها نوشته است:

هر گردی گردو نمیشه و هر پرسپولیسی اسطوره نمیشه
یارب روا مدار که گدا معتبر شود
گر معتبر شود زخدا بیخبر شود
چقدر مگه بیشتر گیرش اومده طارمی یا
رضاییان که حاضر شدند مردانگی خودشون رو بخاطرش زیر پا بذارن؟؟؟
اسطوره ی پرسپولیس شدن لیاقت میخواد که خیلی ها اون لیاقت رو بدست نمیارن.

طعنۀ سنگین هدایتی

طعنه سنگین هدایتی به طارمی و رضاییان +تصویر

مهدی طارمی و رامین رضاییان برخلاف انتظار مدیران و طرفداران پرسپولیس با یک تیم ترکیه‌ای قرارداد بستند. طرفداران پرسپولیس شایعات پیوستن این دو بازیکن پرسپولیس را باور نداشتند تا اینکه تصاویر امضای قرارداد این دو بازیکن با تیم ریزه اسپور منتشر شد. پس از انتشار این تصاویر سیل واکنش‌ها و انتقادات به این دو پرسپولیسی سابق به راه افتاد به طوری‌که وکیل مهدی طارمی مجبور شد صفحه اینستاگرامش را ببندد.

یکی از کسانی که از تصمیم این دو بازیکن بسیار ناراحت و شوکه شده حسین هدایتی، از مدیران پرسپولیس است. او در پیامی در اینستاگرام با طعنه به آنها نوشته است:

هر گردی گردو نمیشه و هر پرسپولیسی اسطوره نمیشه
یارب روا مدار که گدا معتبر شود
گر معتبر شود زخدا بیخبر شود
چقدر مگه بیشتر گیرش اومده طارمی یا
رضاییان که حاضر شدند مردانگی خودشون رو بخاطرش زیر پا بذارن؟؟؟
اسطوره ی پرسپولیس شدن لیاقت میخواد که خیلی ها اون لیاقت رو بدست نمیارن.

(image)