عجیب‌ترین عکس‌های سال از علیرضا منصوریان!

عجیب‌ترین عکس‌های سال از علیرضا منصوریان!

حرکات منصوریان در این فصل طوری بوده که حتی دوست نزدیک او یعنی عادل فردوسی‌پور هم نتوانست از اصطلاح «شو» بازی کردن برای توصیف آن چشم‌پوشی کند!

عجیب‌ترین عکس‌های سال از علیرضا منصوریان!

حرکات منصوریان در این فصل طوری بوده که حتی دوست نزدیک او یعنی عادل فردوسی‌پور هم نتوانست از اصطلاح «شو» بازی کردن برای توصیف آن چشم‌پوشی کند!

(image)

(image)

(image)

(image)

(image)