عجیب ترین خبر ممکن در یک روزنامه ورزشی!+تصویر

عجیب ترین خبر ممکن در یک روزنامه ورزشی!+تصویر

چاپ تصاویر سفارشی یک کودک که قرار است در آینده مسی ایران شود، کاری بی سابقه بوده که در یکی از روزنامه ها کار شده است.

به گزارش ، اخیرا مشکلات مالی فشار زیادی به روزنامه های ورزشی آورده تا جایی که مجبورند برای کسب درآمد و ادامه حیات خود دست به کارهایی از این دست بزنند.

چاپ تصاویر سفارشی یک کودک که قرار است در آینده مسی ایران شود، کاری بی سابقه بوده که در یکی از روزنامه ها کار شده است.

اصلا از استایل این قند عسل معلوم است روزی به مسی ایران تبدیل خواهد شد! امیدواریم هر چه زودتر مسائل مالی همکاران مان در روزنامه ها حل شود.

 

عجیب ترین خبر ممکن در یک روزنامه ورزشی!+تصویر

چاپ تصاویر سفارشی یک کودک که قرار است در آینده مسی ایران شود، کاری بی سابقه بوده که در یکی از روزنامه ها کار شده است.

به گزارش ، اخیرا مشکلات مالی فشار زیادی به روزنامه های ورزشی آورده تا جایی که مجبورند برای کسب درآمد و ادامه حیات خود دست به کارهایی از این دست بزنند.

چاپ تصاویر سفارشی یک کودک که قرار است در آینده مسی ایران شود، کاری بی سابقه بوده که در یکی از روزنامه ها کار شده است.

اصلا از استایل این قند عسل معلوم است روزی به مسی ایران تبدیل خواهد شد! امیدواریم هر چه زودتر مسائل مالی همکاران مان در روزنامه ها حل شود.