عدم باور دولت به مسئله همدلی و همزبانی با ملت

به گزارش جهان، مجتبی مرادی در “سمعک” نوشت:
یکی از مسائلی که رهبر معظم انقلاب از ابتدای دولت یازدهم بر آن بسیار تاکید داشته اند عدم دامن زدن به اختلافات سیاسی و همچنین دوری از ایجاد دوقطبی های سیاسی در فضای کشور مخصوصا در بین مردم بوده است.
 
به طور قطع یکی از نقشه های دشمن در سال های اخیر در جهت تخریب و فروپاشی نظام از درون،ایجاد دوقطبی ها در عرصه های مختلف می باشد.سال ۹۴ که به عنوان سال «دولت و ملت همدلی و همزبانی» از سوی رهبری نامگذاری شد در جهت برطرف کردن برخی اختلافات بود که متاسفانه در این بین پرداختن دولت به مسئله ی اعتدال، به وضوح با توجه به عملکرد دولت در زمینه، با مفاهیم اصلی آن در اسلام و دین متضاد بوده و  از دلایل مهم این نام گذاری می توان از آن یاد کرد.
 
اما روند عملکرد دولت درسال ۹۴ نشان از عدم پرداخت صحیح دولت به مسئله ی همدلی با مردم در مسائل مختلف می باشد، نمونه هایی همچون تاکید مداوم بر مسئله ی اعتدال و افراط به دور از منطق دینی و با هدف جناح گیری های سیاسی خود مبنای این بیشتر شدن فاصله ی بین جناح انقلابی و مومن با دولت بوده به طوری که در این دو سال اخیر مخصوصا در سالی که در هفته ی پایانی آن به سر می بریم افزایش هشدارهای رهبری به دولتمردان در این زمینه اکثرا سودی نداشته است. هشدارهایی همچون «مراقب باشید جریانهای مؤمن را با شعار اعتدال کنار نزنند» به خصوص در این دو سال اخیر بسیار در بیانات رهبری دیده شده که خطاب به دولتمردان بیان شده است.
 
اما روند تاکید دولتمردان به خصوص ریاست جمهور بر مسئله ی اعتدال و افراط نشان از عدم تاثیر پذیرفتن از این بیانات می باشد و این سبب شده تا جریانات مومن و انقلابی در رویدادهای مختلف به انتقاد از دولت پرداخته و متاسفانه عدم برخورد صحیح ریاست جمهور و برخی دولتمردان با این منتقدین و بعضا توهین و نسبت دادن برخی عبارات نامطلوب به آنها سبب افزایش فاصله ی فکری و قلبی میان نخبگان مومن و انقلابی با دولت شده است.جهت گیری های مشخص سیاسی دولت و سخنان معنادار ریاست آن در مدت قبل و بعد از انتخابات نشان از تمایل دولت به هم جناح ترشدن مجلس شورای اسلامی با این دولت بوده، پس از انتخابات ریاست جمهور به وضوح سخن از رضایت از افزایش اصلاح طلبان و نماینده های حامی دولت به میان اورده  که این نوع جناح گیری خود زمینه ی جدا کردن دولت از بدنه ی جریان دیگر سیاسی می باشد که عموما از جهت مواضع و بعد نخبگانی به جریان مومن و انقلابی نزدیکتر بوده است و این نقطه ی انفصال دیگر بین دولت و جریان مومن انقلابی می باشد که با توجه به رفتار دولت و جریان رسانه ای زنجیره ای حامی آن سبب ناراحتی بسیار این جریان شده است.
 
سفر یزد یکی دیگر از همین نقاط مواجهه ی نامتوازن دولت و ملت را در دوران پس از انتخابات پرشور مردمی نشان داد.حمایت علنی شخص اول دولت از جریان سیاسی و خطاب قراردادن مردم یزد به عنوان مرکز این جریان و حمایت علنی از یکی از رئیس دولت اصلاحات که علاوه بر ممنوع التصویر بودن نقش بسیار مهمی در جریانات فتنه ۸۸ داشته متاسفانه سبب برآشفته شدن جریانات مومن انقلابی این شهر شد. دوباره سخنان نسنجیده و گروهی ریاست جمهور سبب برهم خوردن هم دلی میان مردم – دولت گردید، همدلی که مردم مومن انقلابی در جریاناتی مانند انتخابات و برجام با وجود ضعف ها و مخالفت های همین جریان با سیاست های دولت در زمینه های اقتصادی و سیاست خارجه بسیار خوب نشان داده شده و کمک و همراه دولت بوده اند.
 
مسئله ی رئیس دولت اصلاحات و جناح گیری سیاسی مردم یزد با توجه به سخنان اخیر در جمع اعضای مجلس خبرگان که در آن سه مسئله ی اصلی کشور را تبیین کردند، که تحقق آن نیازمند تلاش و فکر بسیار به دور از حاشیه سازی های جاهلانه می باشد، فرعی و دسته چندم محسوب می شود و  این جنس پرداختن به اختلافات سیاسی سبب دور شدن و درگیرشدن به مسائل فرعی و عدم تمرکز دولت و ملت بر روی مسائل اصلی کشور خواهد شد.
 
نگاهی که برخی نمونه های ذکر شده که در این ۳۵۷ روزکاری دولت در سال «دولت وملت همدلی و همزبانی » می پردازیم، نگرانی ها و فاصله های میان دولت و بخش مهمی از مردم که به جریان مومن انقلابی شناخته می شوند با توجه به رفتار دولت در زمینه هایی مانند عدم نقدپذیری، حزبی و جریانی عمل کردن، عدم صبوری و واکنش ها در برابر منتقدین از طرفی و همچنین ایجاد دوقطبی افراط و اعتدال و تاکید بر آن سبب شده تا نگرانی ها در سطح جامعه نیز افزایش پیدا کند و نگرانی که نتیجه آن ایجاد این دوقطبی میان مردم بوده و نتیجه این دوقطبی نهایتا ختم به دوقطبی نظام و مردم خواهد شد.

دانلود سریال و آهنگ

سپهر نیوز