عراف: طعم قدرت‌علمی رابه‌مردم‌بچشانیم

عراف: طعم قدرت‌علمی رابه‌مردم‌بچشانیم

به گزارش جهان به نقل از خانه ملت، محمدرضا عارف در گفت‌وگویی با تاکید بر ضرورت دستیابی به سهم 50 درصدی شرکت‌های دانش‌بنیان از تولید ناخالص ملی، گفت: دستیابی به این سهم 50 درصدی جزو سیاست‌های کلی کشور است و با دقت در بندهای سیاست‌های کلی علم و فناوری، متوجه می‌شویم که جهت‌گیری اصلی در این سند به سمت افزایش درصد اقتصاد دانش‌بنیان از تولید ناخالص ملی با راهکار تبدیل علم به ثروت است؛ ضمن آنکه این مسئله جزو مطالبات مقام معظم رهبری نیز بوده و بارها به آن اشاره کرده‌اند.

* لزوم عینی کردن جایگاه علم در زندگی مردم

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ایران در بخش تولید علم ـ به مفهوم تولید مقاله ـ جزو 20 کشور نخست دنیا قرار دارد اما مردم نیز باید آثار چنین جایگاهی را در زندگی خود ببینند در حالیکه در حال حاضر مشخص نیست؛ بنابراین این علم باید به صنعت، فناوری و ثروت تبدیل شود.

وی اضافه کرد: در سیاست‎های کلی کشور، عینی کردن جایگاه علم در زندگی مردم و اقتصاد دانش‌بنیان به‌عنوان مسیر اصلی پیش‌بینی شده است که خوشبختانه معاونت علمی ریاست‌جمهوری اقدامات خوبی را در این زمینه انجام داده اما کافی نیست؛ بنابراین مجلس دهم به‌ویژه کمیسیون‌های آموزش و تحقیقات و اقتصاد باید ورود جدی‌تری به این مسئله داشته باشد.

عارف تاکید کرد: باید به‌طور جدی بحث دانش‌بنیانی را در اقتصاد دنبال کرد چرا که علاوه بر کمک به حل مسئله اشتغال و بیکاری به طی شدن مسیر رشد 8 درصدی یاری می‌رساند.

* نگاه علمی و فناورانه به اقتصاد؛ یکی از راه‎های نیل به اقتصاد مقاومتی

وی با بیان اینکه برای افزایش سهم شرکت‌های دانش‌بنیان از تولید ناخالص ملی باید احکام برنامه ششم توسعه را جدی گرفت، توضیح داد: نکته دیگر مبنا قرار دادن سیاست‌های 24 گانه اقتصاد مقاومتی است چراکه گام مهمی در دستیابی به اقتصاد دانش‌بنیان محسوب می‌شود و سهم بیشتری از آنچه تاکنون نصیب‌مان شده ـ که متاسفانه عدد بسیار پائینی است ـ حاصل خواهد شد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: خوشبختانه اولویت اصلی کشور، اقتصاد مقاومتی است و یکی از راه‎های نیل به این اقتصاد مقاومتی نگاه علمی و فناورانه به اقتصاد است که به امید خدا تحقق پیدا می‌کند.

عراف: طعم قدرت‌علمی رابه‌مردم‌بچشانیم

به گزارش جهان به نقل از خانه ملت، محمدرضا عارف در گفت‌وگویی با تاکید بر ضرورت دستیابی به سهم 50 درصدی شرکت‌های دانش‌بنیان از تولید ناخالص ملی، گفت: دستیابی به این سهم 50 درصدی جزو سیاست‌های کلی کشور است و با دقت در بندهای سیاست‌های کلی علم و فناوری، متوجه می‌شویم که جهت‌گیری اصلی در این سند به سمت افزایش درصد اقتصاد دانش‌بنیان از تولید ناخالص ملی با راهکار تبدیل علم به ثروت است؛ ضمن آنکه این مسئله جزو مطالبات مقام معظم رهبری نیز بوده و بارها به آن اشاره کرده‌اند.

* لزوم عینی کردن جایگاه علم در زندگی مردم

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ایران در بخش تولید علم ـ به مفهوم تولید مقاله ـ جزو 20 کشور نخست دنیا قرار دارد اما مردم نیز باید آثار چنین جایگاهی را در زندگی خود ببینند در حالیکه در حال حاضر مشخص نیست؛ بنابراین این علم باید به صنعت، فناوری و ثروت تبدیل شود.

وی اضافه کرد: در سیاست‎های کلی کشور، عینی کردن جایگاه علم در زندگی مردم و اقتصاد دانش‌بنیان به‌عنوان مسیر اصلی پیش‌بینی شده است که خوشبختانه معاونت علمی ریاست‌جمهوری اقدامات خوبی را در این زمینه انجام داده اما کافی نیست؛ بنابراین مجلس دهم به‌ویژه کمیسیون‌های آموزش و تحقیقات و اقتصاد باید ورود جدی‌تری به این مسئله داشته باشد.

عارف تاکید کرد: باید به‌طور جدی بحث دانش‌بنیانی را در اقتصاد دنبال کرد چرا که علاوه بر کمک به حل مسئله اشتغال و بیکاری به طی شدن مسیر رشد 8 درصدی یاری می‌رساند.

* نگاه علمی و فناورانه به اقتصاد؛ یکی از راه‎های نیل به اقتصاد مقاومتی

وی با بیان اینکه برای افزایش سهم شرکت‌های دانش‌بنیان از تولید ناخالص ملی باید احکام برنامه ششم توسعه را جدی گرفت، توضیح داد: نکته دیگر مبنا قرار دادن سیاست‌های 24 گانه اقتصاد مقاومتی است چراکه گام مهمی در دستیابی به اقتصاد دانش‌بنیان محسوب می‌شود و سهم بیشتری از آنچه تاکنون نصیب‌مان شده ـ که متاسفانه عدد بسیار پائینی است ـ حاصل خواهد شد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: خوشبختانه اولویت اصلی کشور، اقتصاد مقاومتی است و یکی از راه‎های نیل به این اقتصاد مقاومتی نگاه علمی و فناورانه به اقتصاد است که به امید خدا تحقق پیدا می‌کند.

عراف: طعم قدرت‌علمی رابه‌مردم‌بچشانیم

استخدام