عراقچي وارد وين شد

عراقچي وارد وين شد

به گزارش جهان به نقل از ایرنا،شست اين دوره قرار است روز جمعه با حضور نمايندگان ايران و 1+5 در هتل كوبرگ وين برگزار شود. هيأت ايراني ضمن شركت در اين نشست نيز رايزني‌هاي دوجانبه‌اي نيز با برخي از اعضاي 1+5 داشته باشند. اين كميسيون به درخواست اعضاء تشكيل و قرار است در خصوص روند اجراي برجام بحث و بررسي شود.
دومين نشست اين كميسيون 16 آذر سال گذشته در وين برگزار شد.

عراقچي وارد وين شد

به گزارش جهان به نقل از ایرنا،شست اين دوره قرار است روز جمعه با حضور نمايندگان ايران و 1+5 در هتل كوبرگ وين برگزار شود. هيأت ايراني ضمن شركت در اين نشست نيز رايزني‌هاي دوجانبه‌اي نيز با برخي از اعضاي 1+5 داشته باشند. اين كميسيون به درخواست اعضاء تشكيل و قرار است در خصوص روند اجراي برجام بحث و بررسي شود.
دومين نشست اين كميسيون 16 آذر سال گذشته در وين برگزار شد.

عراقچي وارد وين شد

لایسنس نود 32 ورژن 9

گوشی موبایل