علی کریمی لباس متناسب با کاروان ایران در المپیک را معرفی کرد+تصویر

علی کریمی لباس متناسب با کاروان ایران در المپیک را معرفی کرد+تصویر

در ادامه انتقادات صورت گرفته به لباس های تهیه شده برای کاروان ورزشی ایران در المپیک علی کریمی کاپیتان اسبق تیم های ملی و پرسپولیس با انتشار تصویری لباس های مورد پسندش را معرفی کرد.

 

 

علی کریمی لباس متناسب با کاروان ایران در المپیک را معرفی کرد+تصویر

در ادامه انتقادات صورت گرفته به لباس های تهیه شده برای کاروان ورزشی ایران در المپیک علی کریمی کاپیتان اسبق تیم های ملی و پرسپولیس با انتشار تصویری لباس های مورد پسندش را معرفی کرد.

 

(image)