عکس نگران کننده: درخشان به باشگاه پرسپولیس رفت!

عکس نگران کننده: درخشان به باشگاه پرسپولیس رفت!

آی اسپورت- سرمربی سابق پرسپولیس تهران امروز در محل ساختمان این باشگاه حاضر شد. حمید درخشان سرمربی سابق پرسپولیس امروز در باشگاه حاضر شد تا با مسئولان این باشگاه جلسه برگزار کند.

عکس نگران کننده: درخشان به باشگاه پرسپولیس رفت!

(image)

آی اسپورت- سرمربی سابق پرسپولیس تهران امروز در محل ساختمان این باشگاه حاضر شد. حمید درخشان سرمربی سابق پرسپولیس امروز در باشگاه حاضر شد تا با مسئولان این باشگاه جلسه برگزار کند.