عکس یادگاری دختر جوان پرسپولیسی با پسر سرخ

عکس یادگاری دختر جوان پرسپولیسی با پسر سرخ

حامد لک گلر تیم صبای قم به شدت پرسپولیسی است و در تمام تقابل هایش مقابل استقلال حرص هواداران آبی را درمی آورد!

 

دختر جوان هوادار پرسپولیس که با حضور در ورزشگاه معروف شد با انتشار تصویر زیر تولد حامد لک را به وی تبریک گفت.

 

عکس یادگاری دختر جوان پرسپولیسی با پسر سرخ

حامد لک گلر تیم صبای قم به شدت پرسپولیسی است و در تمام تقابل هایش مقابل استقلال حرص هواداران آبی را درمی آورد!

 

دختر جوان هوادار پرسپولیس که با حضور در ورزشگاه معروف شد با انتشار تصویر زیر تولد حامد لک را به وی تبریک گفت.

 

(image)