فرمانده کل ارتش: ناوهای فرامنطقه ای در خلیج فارس سیادت دریایی ندارند

فرمانده کل ارتش: ناوهای فرامنطقه ای در خلیج فارس سیادت دریایی ندارند

به گزارش ایرنا امیرعطالله صالحی صبح شنبه درمراسم استقبال از ناوگروه سی وهشتم ارتش جمهوری اسلامی افزود: این چگونه سیادتی است که در سواحل جنوبی وجود دارد ولی در سواحل شمالی خلیج فارس وجود ندارند.
فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران خاطر نشان کرد: سیادت دریایی به معنی آقایی در دریا بدون زور گویی و تجاوزگری است.
امیر صالحی ادامه داد: ناوهای بیگانه به عنوان متحد وارد کشورهای جنوبی حاشیه خلیج فارس که حلقه به گوش شان هستند می شوند و از همه امکان های آنها استفاده می کنند.
وی اشاره کرد: پیشرفته ترین سلاح ها و تجهیزهای نظامی نیز به این کشورها داده می شود که از آنها برای کشتار مردم خودشان و یا مردم کشورهای همسایه مانند یمن استفاده می کنند.
فرمانده کل ارتش بیان داشت: اگر سعودی ها سلاح های شان را برای مقابله با اسراییل استفاده بکارگیرند حکومتشان را عوض می کنند.
امیر صالحی حضور نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی در آب های بین المللی را موجب تقویت سیادت دریایی جمهوری اسلامی ایران دانست و ابراز داشت: هنگام ماموریت ناوگروه سی وهشتم نداجا در آب های آزاد یک ناو ائتلاف قصد بازدید از نفتکش کشورمان را داشت و زمانی که متوجه شد این نفتکش مورد حمایت و در اسکورت ناوهای ایران است منطقه را ترک کرد.
فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: پیمودن هفت هزار و ۶۰۰ مایل دریایی در مدت ۷۳ روز ماموریت توسط ناوگروه سی و هشتم نداجا بدون پشتیبانی از ساحل نشانه ای از اقتدار و سیادت دریایی کشور است.
امیرصالحی به حضور دانشجویان در ناوگروه سی وهشتم نداجا اشاره و اضافه کرد: این مدت فرصتی بود تا دانشجویان به طورعملی در ماموریت راهبردی شرکت کرده و تجربه کسب کنند.
وی ادامه داد: سایر نیروها چنین فرصتی را به دست نمی آوردند که افرادشان در دوره دانشجویی بتوانند در ماموریت های راهبردی حضور یابند.
ناوگروه سی هشتم نداجا مشتکل از ناوشکن جمهوری اسلامی ایران شهید نقدی، ناوهای پشتیبانی بوشهر و لاوان ۳۰ دی سال گذشته بندرعباس را به مقصد آب های آزاد، بین المللی و اقیانوسی ترک کرد و پس حدود ۷۵ روزبا انجام ماموریت های خود در بندرعباس پهلوگرفت.

فرمانده کل ارتش: ناوهای فرامنطقه ای در خلیج فارس سیادت دریایی ندارند

به گزارش ایرنا امیرعطالله صالحی صبح شنبه درمراسم استقبال از ناوگروه سی وهشتم ارتش جمهوری اسلامی افزود: این چگونه سیادتی است که در سواحل جنوبی وجود دارد ولی در سواحل شمالی خلیج فارس وجود ندارند.
فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران خاطر نشان کرد: سیادت دریایی به معنی آقایی در دریا بدون زور گویی و تجاوزگری است.
امیر صالحی ادامه داد: ناوهای بیگانه به عنوان متحد وارد کشورهای جنوبی حاشیه خلیج فارس که حلقه به گوش شان هستند می شوند و از همه امکان های آنها استفاده می کنند.
وی اشاره کرد: پیشرفته ترین سلاح ها و تجهیزهای نظامی نیز به این کشورها داده می شود که از آنها برای کشتار مردم خودشان و یا مردم کشورهای همسایه مانند یمن استفاده می کنند.
فرمانده کل ارتش بیان داشت: اگر سعودی ها سلاح های شان را برای مقابله با اسراییل استفاده بکارگیرند حکومتشان را عوض می کنند.
امیر صالحی حضور نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی در آب های بین المللی را موجب تقویت سیادت دریایی جمهوری اسلامی ایران دانست و ابراز داشت: هنگام ماموریت ناوگروه سی وهشتم نداجا در آب های آزاد یک ناو ائتلاف قصد بازدید از نفتکش کشورمان را داشت و زمانی که متوجه شد این نفتکش مورد حمایت و در اسکورت ناوهای ایران است منطقه را ترک کرد.
فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: پیمودن هفت هزار و ۶۰۰ مایل دریایی در مدت ۷۳ روز ماموریت توسط ناوگروه سی و هشتم نداجا بدون پشتیبانی از ساحل نشانه ای از اقتدار و سیادت دریایی کشور است.
امیرصالحی به حضور دانشجویان در ناوگروه سی وهشتم نداجا اشاره و اضافه کرد: این مدت فرصتی بود تا دانشجویان به طورعملی در ماموریت راهبردی شرکت کرده و تجربه کسب کنند.
وی ادامه داد: سایر نیروها چنین فرصتی را به دست نمی آوردند که افرادشان در دوره دانشجویی بتوانند در ماموریت های راهبردی حضور یابند.
ناوگروه سی هشتم نداجا مشتکل از ناوشکن جمهوری اسلامی ایران شهید نقدی، ناوهای پشتیبانی بوشهر و لاوان ۳۰ دی سال گذشته بندرعباس را به مقصد آب های آزاد، بین المللی و اقیانوسی ترک کرد و پس حدود ۷۵ روزبا انجام ماموریت های خود در بندرعباس پهلوگرفت.