فیش حقوقی مدیر عامل خبرگزاری فارس منتشر شد +تصویر

فیش حقوقی مدیر عامل خبرگزاری فارس منتشر شد +تصویر

مدیر عامل خبرگزاری فارس فیش حقوقی خود را منتشر کرد.

 

بر اساس این فیش، جمع حقوق و مزایا ۸ میلیون خالص دریافتی ۵ میلیون تومان است.

 

برخی رسانه ها حقوق مدیر عامل فارس را ۳۷ میلیون تومان در ماه اعلام کرده بودند.

 

 

 

در همین رابطه سید یاسر جبرائیلی در کانال ی خود این مطلب را منتشر نموده است:

 

جریان رسانه ای حامی مدیران نجومی به کاهدان زد!

چند روز پیش، شبکه (VOA) برای مقابله با افشاگری علیه مفاسد اقتصادی جریان وابسته گرا، بی هیچ سندی مدعی شد که مدیران خبرگزاری های انقلابی حقوق های نجومی دریافت می کنند و از جمله مدیرعامل خبرگزاری فارس ماهیانه ۳۷ میلیون تومان حقوق دریافت می کند! برخی کانال های حامی جریان فتنه و فساد در داخل نیز با بازنشر این دروغ شاخدار، به زعم خود درصدد برآمدند موضع رسانه های انقلابی و منتقد فیش های نجومی را تضعیف و آنها را وادار به سکوت کنند.
سید نظام الدین موسوی مدیرعامل فارس تمایلی به انتشار این تصویر نداشت. اما آنچه مرا بر آن داشت تا با سوء استفاده(!) از اختیاراتم در خبرگزاری، فیش وی را از کارگرینی فارس دریافت کرده و منتشر کنم، نه تلاش برای تمجید از سیدنظام(که نه من اهلش هستم و نه او نیاز دارد)، که نمایش اصالت جریان انقلابی در شعار پاکدستی و مقابله با فساد و نیز دروغگویی و رسوایی بیش از پیش شبکه ست.
آخرین خالص دریافتی مدیرعامل خبرگزاری فارس (خرداد ماه ۹۵) پس از ۲۲ سال کار رسانه ای که ۱۵ سال آن مدیریت بوده با دهها ساعت اضافه کاری ۵ میلیون و ۱۰۰هزار تومان است. به اذعان همه کسانی که سیدنظام را می شناسند او از بام تا شام در خبرگزاری است، هیچ محل درآمدی دیگری ندارد و هنوز در خانه اجاره ای زندگی می کند. بنده، دستگاه های نظارتی و دولت محترم و رسانه های مدعی را به این چالش دعوت می کنم که اگر سید نظام به جز این فیش حقوقی، دریافتی و درآمد دیگری دارد، پرینت حساب های او را منتشر کنند!

 

پانوشت:
یک نکته جالب در فیش حقوقی سیدنظام، جریمه ۲۰ هزار تومانی اغلاط تایپی است. مدیرعامل فارس به شدت بر درست نویسی خبرنگاران تاکید دارد و  در بخشنامه ای برای اغلاط تایپی، جریمه مقرر کرده است. و از آنجا که هنوز هم خودش خبر می نویسد اگر در مطالب و اخبار منتشره اش غلط تایپی وجود داشته باشد، توسط ویراستار مجموعه، جریمه شده و این جریمه در فیش حقوقی او اعمال می شود. شما این ردیف کسورات را بگذارید کنار دریافتی ویژه اوقات فراغت مدیران نجومی!

فیش حقوقی مدیر عامل خبرگزاری فارس منتشر شد +تصویر

مدیر عامل خبرگزاری فارس فیش حقوقی خود را منتشر کرد.

 

بر اساس این فیش، جمع حقوق و مزایا ۸ میلیون خالص دریافتی ۵ میلیون تومان است.

 

برخی رسانه ها حقوق مدیر عامل فارس را ۳۷ میلیون تومان در ماه اعلام کرده بودند.

 

(image)

 

 

در همین رابطه سید یاسر جبرائیلی در کانال ی خود این مطلب را منتشر نموده است:

 

جریان رسانه ای حامی مدیران نجومی به کاهدان زد!

چند روز پیش، شبکه (VOA) برای مقابله با افشاگری علیه مفاسد اقتصادی جریان وابسته گرا، بی هیچ سندی مدعی شد که مدیران خبرگزاری های انقلابی حقوق های نجومی دریافت می کنند و از جمله مدیرعامل خبرگزاری فارس ماهیانه ۳۷ میلیون تومان حقوق دریافت می کند! برخی کانال های حامی جریان فتنه و فساد در داخل نیز با بازنشر این دروغ شاخدار، به زعم خود درصدد برآمدند موضع رسانه های انقلابی و منتقد فیش های نجومی را تضعیف و آنها را وادار به سکوت کنند.
سید نظام الدین موسوی مدیرعامل فارس تمایلی به انتشار این تصویر نداشت. اما آنچه مرا بر آن داشت تا با سوء استفاده(!) از اختیاراتم در خبرگزاری، فیش وی را از کارگرینی فارس دریافت کرده و منتشر کنم، نه تلاش برای تمجید از سیدنظام(که نه من اهلش هستم و نه او نیاز دارد)، که نمایش اصالت جریان انقلابی در شعار پاکدستی و مقابله با فساد و نیز دروغگویی و رسوایی بیش از پیش شبکه ست.
آخرین خالص دریافتی مدیرعامل خبرگزاری فارس (خرداد ماه ۹۵) پس از ۲۲ سال کار رسانه ای که ۱۵ سال آن مدیریت بوده با دهها ساعت اضافه کاری ۵ میلیون و ۱۰۰هزار تومان است. به اذعان همه کسانی که سیدنظام را می شناسند او از بام تا شام در خبرگزاری است، هیچ محل درآمدی دیگری ندارد و هنوز در خانه اجاره ای زندگی می کند. بنده، دستگاه های نظارتی و دولت محترم و رسانه های مدعی را به این چالش دعوت می کنم که اگر سید نظام به جز این فیش حقوقی، دریافتی و درآمد دیگری دارد، پرینت حساب های او را منتشر کنند!

 

پانوشت:
یک نکته جالب در فیش حقوقی سیدنظام، جریمه ۲۰ هزار تومانی اغلاط تایپی است. مدیرعامل فارس به شدت بر درست نویسی خبرنگاران تاکید دارد و  در بخشنامه ای برای اغلاط تایپی، جریمه مقرر کرده است. و از آنجا که هنوز هم خودش خبر می نویسد اگر در مطالب و اخبار منتشره اش غلط تایپی وجود داشته باشد، توسط ویراستار مجموعه، جریمه شده و این جریمه در فیش حقوقی او اعمال می شود. شما این ردیف کسورات را بگذارید کنار دریافتی ویژه اوقات فراغت مدیران نجومی!