قانون «بیمه پژوهش» تصویب شود

قانون «بیمه پژوهش» تصویب شود

به گزارش جهان به نقل از تسنیم، زلفی گل – استاد دانشگاه در برنامه‌ای با موضوع بهره وری پژوهش و چالش‌ها و راهکارها؛ در ابتدا به تعریف بهره‌وری پرداخت و اظهار داشت: بهره وری مساوی با منابع به طور اعم و کلی ضرب در مدیریت. اگر انواع و اقسام منابع را داشته باشیم و مدیریت شایسته نباشد بهره وری صفر می شود. پس فاکتور مهم در افزایش بهره وری داشتن مدیریت لازم پژوهشی و شامل بسترهای نرم افزاری و سخت افزاری می‌شود که در این حوزه در کشورمان غنی هستیم، یعنی منابع خام، مادی و انسانی را داریم.

وی بیان داشت: آن چیزی که می تواند در زمینه بهره‌وری موثر باشد، مدیریت است زیرا مدیریت پژوهش بسیار مهم است. بسترهای نرم افزاری، قوانین و مقررات پژوهش هم بسیار مهم است. یکی از مشکلاتی که در طی حدود چهار دهه بعد از انقلاب داشتیم و باعث شده بهره‌وری پژوهش پایین بیاید، این بوده است که قوانین و مقررات ثابت و مستمری در این حوزه نداشتیم.

این استاد دانشگاه در بیان دیگر عوامل پایین بودن بهره وری پژوهش گفت: برخلاف برنامه‌های توسعه ای کشور، سهمی که از درصد ناخالص ملی به پژوهش اختصاص داده شده، محقق نشده است. در زمینه مدیریت پژوهش نیز ثبات نداریم و همین عوامل باعث شده است به سمت پژوهش با بهره وری کم حرکت کنیم.

زلفی گل به قوانین و مقررات اشاره داشت و اظهار داشت: وقتی طرح تحقیقاتی تصویب می‌شود، اگر نتیجه آن مشخص باشد، دیگر نام آن پژوهش نیست؛ پژوهش یعنی آن چیزی که دیگران قبلا ندیدند و یا به آن فکر نکردند. اگر با شیوه‌های صحیح تحقیق جلو برویم می‌توانیم به نتیجه مورد نظرمان برسیم ولی اینکه در زمان مقرر باشد، ممکن است درصدی هم محقق نشود زیرا  فاکتورهای پژوهش را در نظر نگرفتیم.

وی با تاکید بر اینکه باید قانون بیمه پژوهش تصویب شود، در این برنامه رادیویی اظهار داشت: وقتی طرحی تحقیقاتی به ویژه طرح تحقیقات ملی تصویب می‌شود، یک درصدی را خود پژوهشگر باید در صندوق بریزد و بخشی دیگر را کارفرما بریزد و اگر در وسط کار مجری منصرف شد، پژوهشگر منصرف نشود یا اگر کارفرما از کار کنار کشید، مجری که زمان برای آن گذاشته است، بتواند آن پروژه را به انتها برساند.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه موضوع پژوهش باید در راستای اولویت‌های کشور باشد، بیان داشت: اگر بخواهیم بهره‌وری پژوهش را افزایش دهیم، یکی از فاکتورهایی که باعث می‌شود بهره وری پژوهش بالا باشد، هدفمند بودن است یعنی یا در راستای نیازهای جامعه باشد یا مسئله علمی بنیادی که در مرزهای دانش است را حل کند.

قانون «بیمه پژوهش» تصویب شود

به گزارش جهان به نقل از تسنیم، زلفی گل – استاد دانشگاه در برنامه‌ای با موضوع بهره وری پژوهش و چالش‌ها و راهکارها؛ در ابتدا به تعریف بهره‌وری پرداخت و اظهار داشت: بهره وری مساوی با منابع به طور اعم و کلی ضرب در مدیریت. اگر انواع و اقسام منابع را داشته باشیم و مدیریت شایسته نباشد بهره وری صفر می شود. پس فاکتور مهم در افزایش بهره وری داشتن مدیریت لازم پژوهشی و شامل بسترهای نرم افزاری و سخت افزاری می‌شود که در این حوزه در کشورمان غنی هستیم، یعنی منابع خام، مادی و انسانی را داریم.

وی بیان داشت: آن چیزی که می تواند در زمینه بهره‌وری موثر باشد، مدیریت است زیرا مدیریت پژوهش بسیار مهم است. بسترهای نرم افزاری، قوانین و مقررات پژوهش هم بسیار مهم است. یکی از مشکلاتی که در طی حدود چهار دهه بعد از انقلاب داشتیم و باعث شده بهره‌وری پژوهش پایین بیاید، این بوده است که قوانین و مقررات ثابت و مستمری در این حوزه نداشتیم.

این استاد دانشگاه در بیان دیگر عوامل پایین بودن بهره وری پژوهش گفت: برخلاف برنامه‌های توسعه ای کشور، سهمی که از درصد ناخالص ملی به پژوهش اختصاص داده شده، محقق نشده است. در زمینه مدیریت پژوهش نیز ثبات نداریم و همین عوامل باعث شده است به سمت پژوهش با بهره وری کم حرکت کنیم.

زلفی گل به قوانین و مقررات اشاره داشت و اظهار داشت: وقتی طرح تحقیقاتی تصویب می‌شود، اگر نتیجه آن مشخص باشد، دیگر نام آن پژوهش نیست؛ پژوهش یعنی آن چیزی که دیگران قبلا ندیدند و یا به آن فکر نکردند. اگر با شیوه‌های صحیح تحقیق جلو برویم می‌توانیم به نتیجه مورد نظرمان برسیم ولی اینکه در زمان مقرر باشد، ممکن است درصدی هم محقق نشود زیرا  فاکتورهای پژوهش را در نظر نگرفتیم.

وی با تاکید بر اینکه باید قانون بیمه پژوهش تصویب شود، در این برنامه رادیویی اظهار داشت: وقتی طرحی تحقیقاتی به ویژه طرح تحقیقات ملی تصویب می‌شود، یک درصدی را خود پژوهشگر باید در صندوق بریزد و بخشی دیگر را کارفرما بریزد و اگر در وسط کار مجری منصرف شد، پژوهشگر منصرف نشود یا اگر کارفرما از کار کنار کشید، مجری که زمان برای آن گذاشته است، بتواند آن پروژه را به انتها برساند.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه موضوع پژوهش باید در راستای اولویت‌های کشور باشد، بیان داشت: اگر بخواهیم بهره‌وری پژوهش را افزایش دهیم، یکی از فاکتورهایی که باعث می‌شود بهره وری پژوهش بالا باشد، هدفمند بودن است یعنی یا در راستای نیازهای جامعه باشد یا مسئله علمی بنیادی که در مرزهای دانش است را حل کند.

قانون «بیمه پژوهش» تصویب شود

اپدیت نود32

فیلم سریال آهنگ