قرارداد ۳+۱ برای مورینیو

قرارداد ۳+۱ برای مورینیو

به گزارش جهان به نقل از فارس، درپی انتشار خبر رسمی شدن همکاری ژوزه مورینیو با تیم منچستریونایتد انگلیس، مطبوعات اروپا این خبر را به سرعت پوشش داده و در اختیار خوانندگان خود قراردادند.

روزنامه ورزشی کوریردلواسپرت ایتالیا یکی از این نشریات بود که در گزارشی با عنوان «مورینیو با قراردادی 3+1 به منچستریونایتد رفت » به این نکته اشاره کرد که در اصل قرارداد این مربی پرتغالی معروف به آقای خاص با سرخ‌پوشان 3 ساله است اما در صورت کسب موفقیت و توافق طرفین تا 4 سال نیز افزایش خواهد یافت.

 
تیتر عناوین برخی از این نشریات به شرح زیر است:

*روزنامه حریت ترکیه: بعد از آن همه شایعه، مورینیو عاقبت مربی یونایتد‌ها شد

*هفته‌نامه کیکر آلمان:منچستریونایتد رفت و بهترین مربی جهان را آورد

*روزنامه دیلی‌استار انگلیس:مورینیو آمد، آقای خاص فصل بعد برای یونایتد‌ها چه مقامی را می‌خواهد؟

*روزنامه دیلی‌تلگراف انگلیس: مورینیو روی نیمکت فان‌‌خال نشست

*روزنامه کوریردلواسپرت ایتالیا:مورینیو با قرارداد 3+1 به منچستریونایتد رفت

*روزنامه آبولا پرتغال:رسمی شد، مورینیو ما 3 سال در منچستریونایتد انگلیس!

*روزنامه آس اسپانیا:آقای خاص جانشین فان‌خال در من‌یونایتد شد

*روزنامه اکیپ فرانسه:مورینیو در یونایتد، کلی هیاهو در اولدترافورد!

*روزنامه بیلد آلمان:عاقبت رسمی شد: مورینیو حالا به منچستریونایتد می‌رود

*روزنامه مارکا اسپانیا:رسمی شد، قرارداد 4 ساله مورینیو با منچستری‌ها

*روزنامه دتلگراف هلند: مورینیو به منچستریونایتد رفت که جای فان‌خال را بگیرد

قرارداد ۳+۱ برای مورینیو

به گزارش جهان به نقل از فارس، درپی انتشار خبر رسمی شدن همکاری ژوزه مورینیو با تیم منچستریونایتد انگلیس، مطبوعات اروپا این خبر را به سرعت پوشش داده و در اختیار خوانندگان خود قراردادند.

روزنامه ورزشی کوریردلواسپرت ایتالیا یکی از این نشریات بود که در گزارشی با عنوان «مورینیو با قراردادی 3+1 به منچستریونایتد رفت » به این نکته اشاره کرد که در اصل قرارداد این مربی پرتغالی معروف به آقای خاص با سرخ‌پوشان 3 ساله است اما در صورت کسب موفقیت و توافق طرفین تا 4 سال نیز افزایش خواهد یافت.

 
تیتر عناوین برخی از این نشریات به شرح زیر است:

*روزنامه حریت ترکیه: بعد از آن همه شایعه، مورینیو عاقبت مربی یونایتد‌ها شد

*هفته‌نامه کیکر آلمان:منچستریونایتد رفت و بهترین مربی جهان را آورد

*روزنامه دیلی‌استار انگلیس:مورینیو آمد، آقای خاص فصل بعد برای یونایتد‌ها چه مقامی را می‌خواهد؟

*روزنامه دیلی‌تلگراف انگلیس: مورینیو روی نیمکت فان‌‌خال نشست

*روزنامه کوریردلواسپرت ایتالیا:مورینیو با قرارداد 3+1 به منچستریونایتد رفت

*روزنامه آبولا پرتغال:رسمی شد، مورینیو ما 3 سال در منچستریونایتد انگلیس!

*روزنامه آس اسپانیا:آقای خاص جانشین فان‌خال در من‌یونایتد شد

*روزنامه اکیپ فرانسه:مورینیو در یونایتد، کلی هیاهو در اولدترافورد!

*روزنامه بیلد آلمان:عاقبت رسمی شد: مورینیو حالا به منچستریونایتد می‌رود

*روزنامه مارکا اسپانیا:رسمی شد، قرارداد 4 ساله مورینیو با منچستری‌ها

*روزنامه دتلگراف هلند: مورینیو به منچستریونایتد رفت که جای فان‌خال را بگیرد

قرارداد ۳+۱ برای مورینیو

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی