قطر از اردن نیروی آموزش امنیتی خواست

قطر از اردن نیروی آموزش امنیتی خواست

به گزارش جهان به نقل از العالم، قطر ظاهرا این نیروها را برای فعالیت در نیروهای امنیت داخلی خود درخواست کرده است.
 
دوحه از اردن خواست که فقط نیروهای فعال نظامی برای این ماموریت درنظر گرفته شوند و از اعزام نیروهایی که احتمالا خدمات آنان به دلیل مسائل انضباطی پایان یافته است، خودداری شود.
 
براساس این گزارش ماموریت و فعالیت نیروهای ژاندارمی اردن با ماموریت های نیروهای امنیتی اردن دارای اشتراکات و مشابهت هایی است.
 
ماهیت و اهداف اصلی اینگونه آموزش ها تاکنون فاش نشده است.
 
موضوع آموزش هزاران تکفیری لیبیایی در اردن برای اعزام به سوریه و پرداخت یک میلیون دلار به هر گروه مسلح در سوریه از سوی رژیم قطر درسالهای گذشته بخشی از افشاگری مربوط به دخالت های قطر در بحران سوریه بوده است.

قطر از اردن نیروی آموزش امنیتی خواست

به گزارش جهان به نقل از العالم، قطر ظاهرا این نیروها را برای فعالیت در نیروهای امنیت داخلی خود درخواست کرده است.
 
دوحه از اردن خواست که فقط نیروهای فعال نظامی برای این ماموریت درنظر گرفته شوند و از اعزام نیروهایی که احتمالا خدمات آنان به دلیل مسائل انضباطی پایان یافته است، خودداری شود.
 
براساس این گزارش ماموریت و فعالیت نیروهای ژاندارمی اردن با ماموریت های نیروهای امنیتی اردن دارای اشتراکات و مشابهت هایی است.
 
ماهیت و اهداف اصلی اینگونه آموزش ها تاکنون فاش نشده است.
 
موضوع آموزش هزاران تکفیری لیبیایی در اردن برای اعزام به سوریه و پرداخت یک میلیون دلار به هر گروه مسلح در سوریه از سوی رژیم قطر درسالهای گذشته بخشی از افشاگری مربوط به دخالت های قطر در بحران سوریه بوده است.

قطر از اردن نیروی آموزش امنیتی خواست

فروش بک لینک

خبرگزاری اصفحان