قطعی شد؛ پرسپولیس را سر کار گذاشته بود+تصویر

قطعی شد؛ پرسپولیس را سر کار گذاشته بود+تصویر

منصوریان با این سیاست قصد داشته انتقام ماجرای وحید امیری را از رقیب دیرینه بگیرد.
بلافاصله بعد از پیوستن کاوه رضایی به استقلال، شایعه‌ای در تیراژ وسیع منتشر شد دال بر اینکه مهاجم ذوب‌آهن از مدتها قبل با آبی‌ها توافق کرده بود، اما به دستور منصوریان از اعلام این خبر جلوگیری می‌کرد تا پرسپولیسی‌ها به خاطر مذاکره با او وقت را از دست بدهند.

 

در حقیقت گفته می‌شد که منصوریان با این سیاست قصد داشته انتقام ماجرای وحید امیری را از رقیب دیرینه بگیرد. حالا کاوه رضایی در هنگام ثبت قراردادش با استقلال مطلبی را گفته که می‌تواند این شایعه را تقویت کند. کاوه مدعی شده ظرف تنها دو ساعت با استقلال به توافق رسیده. حالا باید دید این دو ساعت، بعد از دو هفته سر کار گذاشتن پرسپولیس بوده یا قبل از آن!

قطعی شد؛ پرسپولیس را سر کار گذاشته بود+تصویر

منصوریان با این سیاست قصد داشته انتقام ماجرای وحید امیری را از رقیب دیرینه بگیرد.
بلافاصله بعد از پیوستن کاوه رضایی به استقلال، شایعه‌ای در تیراژ وسیع منتشر شد دال بر اینکه مهاجم ذوب‌آهن از مدتها قبل با آبی‌ها توافق کرده بود، اما به دستور منصوریان از اعلام این خبر جلوگیری می‌کرد تا پرسپولیسی‌ها به خاطر مذاکره با او وقت را از دست بدهند.

 

در حقیقت گفته می‌شد که منصوریان با این سیاست قصد داشته انتقام ماجرای وحید امیری را از رقیب دیرینه بگیرد. حالا کاوه رضایی در هنگام ثبت قراردادش با استقلال مطلبی را گفته که می‌تواند این شایعه را تقویت کند. کاوه مدعی شده ظرف تنها دو ساعت با استقلال به توافق رسیده. حالا باید دید این دو ساعت، بعد از دو هفته سر کار گذاشتن پرسپولیس بوده یا قبل از آن!