لزوم اقدام متقابل ایران با آمریکا

لزوم اقدام متقابل ایران با آمریکا

به گزارش جهان، نوذر شفیعی در گفت و گو با ایرنا با اشاره به جلسه امروز –دوشنبه- کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: در این جلسه مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهوری، الهام امین زاده معاون حقوقی رئیس جمهوری، سیدعباس عراقچی معاون حقوقی و بین الملل وزیر امور خارجه و دهقانی فیروزآبادی معاون حقوقی – سیاسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی حضور داشتند.

شفیعی افزود: طی این جلسه طرح ماده واحده ‘قانون الزام دولت به پیگیری جبران خسارت ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی’ مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

نماینده مردم ممسنی و رستم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مخالفان طرح در کمیسیون خواهان ارتقابخشی به طرح از منظر جامعیت قانونی آن بودند، اظهار داشت: موافقان این طرح نیز ضمن پذیرش انجام اصلاحاتی در طرح، آن را از منظر الزام دولت به پیگیری جبران خسارت، کافی دانستند.

وی در ادامه به اظهارات معاون پارلمانی رئیس جمهوری در این جلسه پرداخت و عنوان کرد: انصاری معتقد بود تاکنون اقدامات خوبی از سوی دولت برای پیگیری حقوق ملت ایران انجام شده که از جمله آن می توان به بازگشت بخشی از دارایی های مسدود شده ایران در آمریکا اشاره کرد.

او افزود: به گفته انصاری تاکنون قوه قضائیه مبلغ 50 میلیارد دلار حکم علیه آمریکا صادر کرده و هم اکنون نیز پرونده هایی به ارزش 170 میلیارد دلار در حال آماده شدن برای صدور حکم است .

شفیعی گفت: معاون پارلمانی رئیس جمهوری یادآور شد که به نظر می رسد مستندات قانونی متعددی وجود دارد که می توان براساس آن علیه آمریکا برای جبران خسارت اقامه دعوی کرد و اگر طرح جدید تبدیل به قانون شود، آن هم یک مستند قانونی دیگری برای اقامه دعوی خواهد بود.

شفیعی در ادامه با اشاره به اظهارات معاون حقوقی رئیس جمهوری نیز بیان داشت: وی ضمن ارائه گزارشی از آنچه در معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری انجام شده خبر داد که اکنون کمیته پیگیری شکایات ایران فعال بوده و مهمترین موضوعی که در دستور کار قرار دارد طرح شکایت علیه آمریکا در مراجع ذیصلاح بین المللی به علت دزدی 2 میلیارد دلار این کشور از دارایی های بانک مرکزی است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به اظهارات عراقچی معاون حقوقی و امور بین الملل وزیر امور خارجه درباره ابهام در مورد مغایرت این طرح با برجام اشاره و خاطرنشان کرد:عراقچی معتقد بود این طرح مغایرتی با برجام نداشته و به علاوه در روابط بین الملل اصل بر اقدام متقابل است.

او تصریح کرد: رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام خاطرنشان کرد که مادامی که آمریکایی ها به طور یکجانبه و غیرمنصفانه علیه جمهوری اسلامی ایران عمل می کند، جمهوری اسلامی ایران هم به خود حق می دهد اقدام متقابل انجام دهد.

لزوم اقدام متقابل ایران با آمریکا

به گزارش جهان، نوذر شفیعی در گفت و گو با ایرنا با اشاره به جلسه امروز –دوشنبه- کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: در این جلسه مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهوری، الهام امین زاده معاون حقوقی رئیس جمهوری، سیدعباس عراقچی معاون حقوقی و بین الملل وزیر امور خارجه و دهقانی فیروزآبادی معاون حقوقی – سیاسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی حضور داشتند.

شفیعی افزود: طی این جلسه طرح ماده واحده ‘قانون الزام دولت به پیگیری جبران خسارت ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی’ مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

نماینده مردم ممسنی و رستم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مخالفان طرح در کمیسیون خواهان ارتقابخشی به طرح از منظر جامعیت قانونی آن بودند، اظهار داشت: موافقان این طرح نیز ضمن پذیرش انجام اصلاحاتی در طرح، آن را از منظر الزام دولت به پیگیری جبران خسارت، کافی دانستند.

وی در ادامه به اظهارات معاون پارلمانی رئیس جمهوری در این جلسه پرداخت و عنوان کرد: انصاری معتقد بود تاکنون اقدامات خوبی از سوی دولت برای پیگیری حقوق ملت ایران انجام شده که از جمله آن می توان به بازگشت بخشی از دارایی های مسدود شده ایران در آمریکا اشاره کرد.

او افزود: به گفته انصاری تاکنون قوه قضائیه مبلغ 50 میلیارد دلار حکم علیه آمریکا صادر کرده و هم اکنون نیز پرونده هایی به ارزش 170 میلیارد دلار در حال آماده شدن برای صدور حکم است .

شفیعی گفت: معاون پارلمانی رئیس جمهوری یادآور شد که به نظر می رسد مستندات قانونی متعددی وجود دارد که می توان براساس آن علیه آمریکا برای جبران خسارت اقامه دعوی کرد و اگر طرح جدید تبدیل به قانون شود، آن هم یک مستند قانونی دیگری برای اقامه دعوی خواهد بود.

شفیعی در ادامه با اشاره به اظهارات معاون حقوقی رئیس جمهوری نیز بیان داشت: وی ضمن ارائه گزارشی از آنچه در معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری انجام شده خبر داد که اکنون کمیته پیگیری شکایات ایران فعال بوده و مهمترین موضوعی که در دستور کار قرار دارد طرح شکایت علیه آمریکا در مراجع ذیصلاح بین المللی به علت دزدی 2 میلیارد دلار این کشور از دارایی های بانک مرکزی است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به اظهارات عراقچی معاون حقوقی و امور بین الملل وزیر امور خارجه درباره ابهام در مورد مغایرت این طرح با برجام اشاره و خاطرنشان کرد:عراقچی معتقد بود این طرح مغایرتی با برجام نداشته و به علاوه در روابط بین الملل اصل بر اقدام متقابل است.

او تصریح کرد: رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام خاطرنشان کرد که مادامی که آمریکایی ها به طور یکجانبه و غیرمنصفانه علیه جمهوری اسلامی ایران عمل می کند، جمهوری اسلامی ایران هم به خود حق می دهد اقدام متقابل انجام دهد.

لزوم اقدام متقابل ایران با آمریکا

خرید بک لینک

اخبار دنیای دیجیتال