لزوم توجه به مدیریت زمان در پسابرجام

به گزارش جهان به نقل از فارس، مجتبی امیری عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در سمینار کاربردی به سوی جهانی شدن که از سوی اداره کل فنی و حرفه‌ای استان تهران برگزار شد، به رفتارهای فردی در راستای افزایش رشد و یادگیری سازمان اشاره کرد و اظهار داشت: کسب مزیت‌های رقابتی و موفقیت در محیط کسب و کار، ظهور گنج‌های پنهانی و توسعه قابلیت‌های سازمانی و در کنار آن کسب استعدادهای رهبری در سازمان از محورهای مباحث موجود در جریان موفقیت‌های یک اقتصاد است.

وی با اشاره به آیه شریفه والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان‌ الله لمع المحسنین، اظهار داشت: مجاهده، هدایت و احسان، رمز موفقیت انسان است؛ فرد با پیشینه ادراکی و انتظارات خاص وارد گروه‌ها و تعاملات سازمانی می‌شود و کامیابانه و یا ناکامانه عمل می‌کند.

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه در ادبیات مدیریت 4 تصویر از انسان ارائه شده است،‌افزود:‌ دیدگاه صاحب‌نظران بر پایه انسان اقتصادی ـ عقلایی، اجتماعی، خودشکوفا و انسان پیچیده دریافت کرد. بنابر این وقتی که از انسان با هر دیدگاهی سخن به میان می‌آید منظور انسان اداری است.

امیری با بیان اینکه رفتار انسان‌ها در سه سطح در سازمان مورد مطالعه قرار می‌گیرد، افزود: سطح فردی و سطح گروهی و سطح سازمانی که نتیجه عملکرد سرمایه‌های انسانی در سازمان بر اساس 6 خروجی بهره‌وری، رضایتمندی، رفتار شهروندی، قیمت، جابه‌جایی و رفتارهای انحرافی آشکار می‌شود.

وی معتقد است با تغییر منبع ثروت در دنیای جدید (دانش به جای منابع سنتی تولید)، انسان مهمترین عامل استراتژیک و منبع دانشی سازمان به کسب مزیت‌های رقابتی است که توسعه رقابت‌های انسان و بسط انتخاب‌هایش نه تنها خود و همکاران را بهره‌مند می‌سازد بلکه موجب توسعه جامعه و کشورش در پی خواهد داشت.

وی در پایان تاکید کرد: قابلیت سازمانی، توانایی منحصر به فرد سازمان برای کسب مزیت رقابتی برای تحقق بخشیدن هر چه بهتر اهداف سازمانی و ایفای مسئولیت‌های اجتماعی است؛‌مرگ تدریجی ما آغاز خواهد شد، اگر بنده عادت‌های خود بشویم و هر روز یک مسیر را بپیماییم.

اخبار دنیای دیجیتال

اپدیت نود32