لزوم تکمیل زنجیره تولید فولاد در کشور

لزوم تکمیل زنجیره تولید فولاد در کشور

به گزارش جهان به نقل از مهر محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت معدن و تجارت در نشست خبری با اصحاب رسانه که در شرکت معادن سنگ آهن احیاء سپاهان برگزار شد با تاکید بر اینکه در یک و نیم سال گذشته علیرغم محدودیت های ریالی در کشور و افت قیمت سنگ آهن و فولاد، منطقه پیشرفت خوبی داشته عنوان کرد: امیدواریم با حل شدن مشکلات بانکی دو فاز دیگر این پروژه فعال شود.
 
وی در خصوص ظرفیت منطقه برای تولید سنگ آهن اظهار کرد: طبق تشخیص کارشناسان، این منطقه ۸۰۰ میلیون تن ذخیره دارد.
 
نعمت زاده با اشاره به مطالبات دو سال گذشته افزود: در حال حاضر ۱۲ هزار کیلومتر مطالعات در منطقه سنگان داشته ایم که نتایج نشان داد امکان دسترسی به سنگ آهن زیاد بوده و همچنین نشانه هایی از وجود فلزهای سرب، روی و مس نیز دیده شده است.
 
وی در ادامه به مشکل عمده منطقه سنگان اشاره و عنوان کرد: مشکل عمده این منطقه تاسیسات زیربنایی از جمله آب، برق و گاز بوده که در یک سال گذشته برای بهبود این  وضعیت برنامه ریزی هایی صورت گرفته است.
 
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان با تاکید بر توصیه های رهبری مبنی بر تولید داخلی از صادرات سنگ آهن خام و طبیعی انتقاد داشته  و ادامه داد: تنها راه حل این مشکل تکمیل زنجیره فولاد است که دولت در این موضوع اهتمام دارد و تا این لحظه ۲۰ میلیون تن ظرفیت سازی شده است.
 

 

لزوم تکمیل زنجیره تولید فولاد در کشور

به گزارش جهان به نقل از مهر محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت معدن و تجارت در نشست خبری با اصحاب رسانه که در شرکت معادن سنگ آهن احیاء سپاهان برگزار شد با تاکید بر اینکه در یک و نیم سال گذشته علیرغم محدودیت های ریالی در کشور و افت قیمت سنگ آهن و فولاد، منطقه پیشرفت خوبی داشته عنوان کرد: امیدواریم با حل شدن مشکلات بانکی دو فاز دیگر این پروژه فعال شود.
 
وی در خصوص ظرفیت منطقه برای تولید سنگ آهن اظهار کرد: طبق تشخیص کارشناسان، این منطقه ۸۰۰ میلیون تن ذخیره دارد.
 
نعمت زاده با اشاره به مطالبات دو سال گذشته افزود: در حال حاضر ۱۲ هزار کیلومتر مطالعات در منطقه سنگان داشته ایم که نتایج نشان داد امکان دسترسی به سنگ آهن زیاد بوده و همچنین نشانه هایی از وجود فلزهای سرب، روی و مس نیز دیده شده است.
 
وی در ادامه به مشکل عمده منطقه سنگان اشاره و عنوان کرد: مشکل عمده این منطقه تاسیسات زیربنایی از جمله آب، برق و گاز بوده که در یک سال گذشته برای بهبود این  وضعیت برنامه ریزی هایی صورت گرفته است.
 
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان با تاکید بر توصیه های رهبری مبنی بر تولید داخلی از صادرات سنگ آهن خام و طبیعی انتقاد داشته  و ادامه داد: تنها راه حل این مشکل تکمیل زنجیره فولاد است که دولت در این موضوع اهتمام دارد و تا این لحظه ۲۰ میلیون تن ظرفیت سازی شده است.
 

 

لزوم تکمیل زنجیره تولید فولاد در کشور

ganool review