محور اصلی قدرت سپاه

محور اصلی قدرت سپاه

به گزارش جهان به نقل از روابط عمومی سپاه فجر فارس، سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با حضور در شهرستان شیراز سومین حرم اهل بیت (ع) با جمعی از  پاسداران سپاه فجر فارس در سالن همایش امام علی (ع) دیدار کرد.

فرمانده کل سپاه پاسداران در ابتدای سخنان خود با یادآوری مطالبه رهبر معظم انقلاب اسلامی  پیرامون احیای فرایض امر به معروف و نهی از منکر اظهار داشت: سایر واجبات با انجام امر به معروف و نهی از منکر قوام می‌گیرند.

وی با بیان اینکه پاسداری را نباید با کارمندی مقایسه کرد، گفت:  حفظ انقلاب اسلامی وظیفه ذاتی پاسداری است در حالی که برای سایر کارمندان اینگونه نیست، علاوه بر انجام درست وظیفه سازمانی،  ” پاسداری از انقلاب اسلامی ” هدف اصلی پاسداران است.

سرلشکر جعفری با انتقاد از نگاهی که می‌گوید “انقلاب اسلامی در سال 1357 به وقوع پیوست و تمام شد”، گفت: بر اساس سخنان رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، نظام جمهوری اسلامی در صورتی یک نظام زنده است که انقلاب اسلامی در وجود آن جریان داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه تهدیدهای نظامی و امنیتی کم خطرترین تهدیدات برای انقلاب و نظام اسلامی هستند، گفت: “تهدیدات نرم فرهنگی”، تهدیدات واقعی برای انقلاب اسلامی هستند.

فرمانده کل سپاه پاسداران با بیان اینکه قدرت اصلی در فناوری و سلاح نیست، گفت: معنویت مولفه اصلی قدرت سپاه پاسدارن است، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باید معنویت محور باشد.

وی با بیان اینکه “ایمان همراه با کفر به طاغوت” ارزش دارد، گفت: سایر نیروهای نظامی جهان تجهیزات محور هستند اما سپاه پاسداران یک نیروی معنویت محور است، ایمان، تقوا و معنویت محورهای اصلی قدرت سپاه پاسدارن هستند، نیروهای مومن و شهادت طلب پاسخ تجهیزات دشمن را می‌دهند.

سرلشکر جعفری همچنین با بیان اینکه قدرت سپاه پاسداران در دنیا به‌خصوص در میان دشمنان جا افتاده است، گفت: انقلاب اسلامی در بُعد بیرونی و خارج از کشور روز به روز در حال پیشرفت بوده است و در بُعد داخلی نیز برای دستیابی به پیشرفت اسلامی همراه با عدالت که مورد نظر  رهبر معظم انقلاب اسلامی است توجه به موضوع احیای فرایض امر به معروف و نهی از منکر در جامعه بسیار مهم است.

محور اصلی قدرت سپاه

به گزارش جهان به نقل از روابط عمومی سپاه فجر فارس، سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با حضور در شهرستان شیراز سومین حرم اهل بیت (ع) با جمعی از  پاسداران سپاه فجر فارس در سالن همایش امام علی (ع) دیدار کرد.

فرمانده کل سپاه پاسداران در ابتدای سخنان خود با یادآوری مطالبه رهبر معظم انقلاب اسلامی  پیرامون احیای فرایض امر به معروف و نهی از منکر اظهار داشت: سایر واجبات با انجام امر به معروف و نهی از منکر قوام می‌گیرند.

وی با بیان اینکه پاسداری را نباید با کارمندی مقایسه کرد، گفت:  حفظ انقلاب اسلامی وظیفه ذاتی پاسداری است در حالی که برای سایر کارمندان اینگونه نیست، علاوه بر انجام درست وظیفه سازمانی،  ” پاسداری از انقلاب اسلامی ” هدف اصلی پاسداران است.

سرلشکر جعفری با انتقاد از نگاهی که می‌گوید “انقلاب اسلامی در سال 1357 به وقوع پیوست و تمام شد”، گفت: بر اساس سخنان رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، نظام جمهوری اسلامی در صورتی یک نظام زنده است که انقلاب اسلامی در وجود آن جریان داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه تهدیدهای نظامی و امنیتی کم خطرترین تهدیدات برای انقلاب و نظام اسلامی هستند، گفت: “تهدیدات نرم فرهنگی”، تهدیدات واقعی برای انقلاب اسلامی هستند.

فرمانده کل سپاه پاسداران با بیان اینکه قدرت اصلی در فناوری و سلاح نیست، گفت: معنویت مولفه اصلی قدرت سپاه پاسدارن است، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باید معنویت محور باشد.

وی با بیان اینکه “ایمان همراه با کفر به طاغوت” ارزش دارد، گفت: سایر نیروهای نظامی جهان تجهیزات محور هستند اما سپاه پاسداران یک نیروی معنویت محور است، ایمان، تقوا و معنویت محورهای اصلی قدرت سپاه پاسدارن هستند، نیروهای مومن و شهادت طلب پاسخ تجهیزات دشمن را می‌دهند.

سرلشکر جعفری همچنین با بیان اینکه قدرت سپاه پاسداران در دنیا به‌خصوص در میان دشمنان جا افتاده است، گفت: انقلاب اسلامی در بُعد بیرونی و خارج از کشور روز به روز در حال پیشرفت بوده است و در بُعد داخلی نیز برای دستیابی به پیشرفت اسلامی همراه با عدالت که مورد نظر  رهبر معظم انقلاب اسلامی است توجه به موضوع احیای فرایض امر به معروف و نهی از منکر در جامعه بسیار مهم است.

محور اصلی قدرت سپاه

bluray movie download