مخالفت آشکار آلمان با خروج انگلیس

مخالفت آشکار آلمان با خروج انگلیس

به گزارش جهان، تسنیم به نقل از روزنامه “هانوفرشه آلگماینه سایتونگ” خبر داد، “زیگمار گابریل”، معاون صدر اعظم آلمان و وزیر اقتصاد این کشور که ریاست حزب سوسیال دموکرات را هم بر عهده دارد در یک سخنرانی در هانوفر آلمان درباره عواقب خروج انگلیس از اتحادیه اروپا هشدار داد.

وی بر این باور است که خروج انگلیس از اتحادیه اروپا عواقب وخیمی دارد.گابریل وقوع چنین سناریویی را عامل تغییر نگاه های جهانی به اتحادیه اروپا دانست.

وزیر اقتصاد آلمان همچنین تصریح کرد که کودکان و نوه های ما در این صورت ما را نفرین می کنند.( در صورت خروج انگلیس) حتی آلمان قدرتمند هم دیگر صدایش به جایی نمی رسد.

گابریل با تاکید بر اینکه تنها یک اروپای متحد با انگلیس می تواند بر هجوم پناهندگان از شمال آفریقا تاثیر گذار باشد گفت: بنابراین ما باید همه اقدامات لازم را انجام دهیم  تا انگلیس در اتحادیه اروپا باقی بماند.

وی در بخش دیگری از سخنانش به مسئله قرارداد تجارت آزاد اروپا با آمریکا موسوم به “تی تی آی پی” پرداخته و از اختلاف نظرها درباره جزئیات این پیمان تجاری در دولت آلمان سخن گفته و درباره نهایی شدن مذاکرات درباره این قرارداد تجارت آزاد تا پایان سال جاری میلادی که مد نظر مرکل است ابراز تردید کرد.

مخالفت آشکار آلمان با خروج انگلیس

به گزارش جهان، تسنیم به نقل از روزنامه “هانوفرشه آلگماینه سایتونگ” خبر داد، “زیگمار گابریل”، معاون صدر اعظم آلمان و وزیر اقتصاد این کشور که ریاست حزب سوسیال دموکرات را هم بر عهده دارد در یک سخنرانی در هانوفر آلمان درباره عواقب خروج انگلیس از اتحادیه اروپا هشدار داد.

وی بر این باور است که خروج انگلیس از اتحادیه اروپا عواقب وخیمی دارد.گابریل وقوع چنین سناریویی را عامل تغییر نگاه های جهانی به اتحادیه اروپا دانست.

وزیر اقتصاد آلمان همچنین تصریح کرد که کودکان و نوه های ما در این صورت ما را نفرین می کنند.( در صورت خروج انگلیس) حتی آلمان قدرتمند هم دیگر صدایش به جایی نمی رسد.

گابریل با تاکید بر اینکه تنها یک اروپای متحد با انگلیس می تواند بر هجوم پناهندگان از شمال آفریقا تاثیر گذار باشد گفت: بنابراین ما باید همه اقدامات لازم را انجام دهیم  تا انگلیس در اتحادیه اروپا باقی بماند.

وی در بخش دیگری از سخنانش به مسئله قرارداد تجارت آزاد اروپا با آمریکا موسوم به “تی تی آی پی” پرداخته و از اختلاف نظرها درباره جزئیات این پیمان تجاری در دولت آلمان سخن گفته و درباره نهایی شدن مذاکرات درباره این قرارداد تجارت آزاد تا پایان سال جاری میلادی که مد نظر مرکل است ابراز تردید کرد.

مخالفت آشکار آلمان با خروج انگلیس

بازی